Duminică, 27 octombrie 2013, în cadrul Liturghiei de la 10.30 două familii din parohia noastră – familia Pogar și familia Riman – au sărbătorit jubileul de 25 ani de casătorie, respectiv 40 de ani.
 Cu această ocazie au adus multumire Domnului pentru această binecuvântare a familiei și totodată și-au reînnoit în fața lui Dumnezeu promisiunile făcute odinioară unul altuia.
 Le mulțumim pentru exemplu și pe această cale și le urăm din inimă La mulți ani binecuvântați în continuare cu harul Domnului!
 Redăm în continuare fericirile familiei care au fost proclamate la sfârșitul Sfintei Liturghii și pe care le-au primit și cele două familii în jubileu.
 Pr. Andrei Ciprian


Fericirile familiei

Fericită este familia al cărui Dumnezeu este Domnul şi care umblă în prezenţa Lui.

Fericită este familia fondată pe iubire şi care din iubire face să izvorască atitudini, cuvinte, gesturi şi decizii.

Fericită este familia deschisă către viaţă, care acceptă fii ca un dar, care valorifică prezenţa celor în vârstă şi este sensibilă faţă de cei săraci şi suferinzi.

Fericită este familia care se roagă împreună pentru a-L lăuda pe Domnul, pentru a-I încredinţa preocupările şi speranţele.

Fericită este familia care-şi trăieşte propriile relaţii în libertate, lăsând tuturor autonomie de a creşte.

Fericită este familia care găseşte timp pentru a dialoga, a se distra şi a face sărbătoare împreună.

Fericită este familia care nu este sclava televiziunii şi ştie să aleagă emisiuni constructive.

Fericită este familia în care contrastele nu sunt o dramă, ci teren de antrenament pentru a creşte în respect şi iertare reciprocă.

Fericită este familia unde domneşte pacea în interiorul ei şi cu toţi: în ea îşi face rădăcini pacea lumii.

Fericită este familia care trăieşte în sintonie cu universul şi se angajează în construirea unei lumi mai umane.

Fericită este familia care, chiar dacă nu se regăseşte în aceste fericiri, decide că este posibil să pună în practică vreuna dintre ele.

Fericită este familia în care a trăi înseamnă bucurie, a te îndepărta înseamnă nostalgie, a te reîntoarce înseamă sărbătoare.

Categories: Stiri