Location: Biserica Sf. Anton - Bucuresti Date : 12 May, 2018 Time: 10.30

Arhiepiscopia Romano-Catolică de București
Parohia Sfântul Anton de Padova - Colentina
Str. Magnoliei, Nr. 113-115; RO - 022793 - Bucureşti, Sector 2;
Tel/Fax. 021/2410785; www.parohiasfanton.ro

Sărbătoarea Sf. Mir sau Confirmațiunea în Parohia Sf. Anton 

Sâmbătă, 12 Mai 2018, în cadrul Sf. Liturghii de la 10.30, mai mulți adolescenți și tineri din parohia Sf. Anton - Bucuresți, vor primi Taina Sf. Mir prin mâinile episcopului nostru.

Vă invităm să participați la această sărbătoare a revărsării Duhului Sfânt, însoțindu-i pe acești candidați la Mir cu rugăciunea și prezența Dumneavoastră.

Rugăciune pentru a cere cele șapte daruri ale Duhului Sfânt:

Vino, Duhule Sfinte, peste noi revarsă darurile tale./bis

1. Duhul Înțelepciunii: Învață-ne să avem mereu în fața ochilor scopul și sfârșitul nostru, să preferăm totdeauna bunurile cerești în locul celor pământești și să cunoaștem calea care duce la viața veșnică!

Ref: Vino, Duhule Sfinte, peste noi revarsă darurile tale./bis

2. Duhul Înțelegerii: Luminează-ne ca să cunoaștem bine taina mântuirii, să umblăm în lumina sfintei credințe și să recunoaștem în toate situațiile vieții mâna Providenței!

Ref: Vino, Duhule Sfinte, peste noi revarsă darurile tale./bis

3. Duhul Sfatului: Fii cu bunătatea Ta lângă noi și ascultă-ne în toate greutățile și îndoielile! Ajută-ne să înțelegem ce este mai mult spre slava Ta și mântuirea noastră! Ferește-ne de căile rătăcirii și condu-ne pe calea sigură a poruncilor Tale!

Ref: Vino, Duhule Sfinte, peste noi revarsă darurile tale./bis

4. Duhul Tăriei: Dă voinței noastre slabe tărie în ispitele și suferințele vieții acesteia! Fă să depunem tot efortul pentru a mărturisi credința noastră cu curaj, să perseverăm în bine, când ne aflăm în încercări, și să rezistăm cu hotărâre tuturor vicleniilor Celui rău!

Ref: Vino, Duhule Sfinte, peste noi revarsă darurile tale./bis

5. Duhul Științei: Învață-ne să cunoaștem atotputernicia, înțelepciunea și iubirea Ta în operele minunate ale creației și să Te preamărim pe Tine, începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor! Întipărește adânc în inimile noastre legea Ta, pentru ca să ne orânduim viața în vorbe și fapte după glasul conștiinței drepte!

Ref: Vino, Duhule Sfinte, peste noi revarsă darurile tale./bis

6. Duhul Pietății: Dă-ne simțămintele unei sincere jetfiri de sine și o încredere deplină! Trezește în noi adevărata generozitate în slujirea Ta! Nu permite să șovăim și să cedăm în fața vreunei dificultăți!

Ref: Vino, Duhule Sfinte, peste noi revarsă darurile tale./bis

7. Duhul Fricii de Dumnezeu: Pătrunde sufletele noastre cu sfânt respect față de Tine, care ești Creatorul și Stăpânul a toate! Încurajează-ne să ne temem numai de Dumnezeu și niciodată de oameni!

In caritate Christi, 

pr. paroh Ciprian ANDREI

Comments are closed.