“Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii" (In 6,51). Cu această credință în Isus, pâinea îngerilor, pâinea adevărată coborâtă din cer, pâinea vieții veșnice, comunitatea parohială Sf. Anton de Padova – București, s-a adunat Duminică pentru celebrarea Euharistiei și în mod deosebit pentru a-i însoți pe cei 11 copii care se apropiau pentru prima dată de Isus din taina Sfântului Altar.

Învăluiți de lumina și căldura soarelui, copiii însoțiți de părinți și rude s-au adunat unul câte unul, în curtea parohială, cuprinși de emoție și bucurie mare. După ce am format procesiunea, am pornit spre altarul bisericii noastre ca să-L întâlnim pe adevăratul soare, Domnul nostru Isus Cristos, și să ne hrănim la masa sfântă a cuvântului lui Dumnezeu și a pâinii vieții de veci. Glasurile copiilor s-au alăturat corului parohial în preamărirea și adorarea Dumnezeului nostru, plin de bunătate și iubire față de oameni. Copiii au citit lecturile biblice, au intonat psalmul, au dat răspunsuri frumoase la predică, au făcut mărturisirea credinței cu lumânările aprinse, au invocat milostivirea lui Dumnezeu asupra tuturor la rugăciunea credincioșilor și au adus darurile la altar. La rugăciunea Domnească au urcat cu toții în jurul altarului și dându-și mâinile s-au rugat Tatăl nostru, amintind tuturor că suntem frați întru Isus Cristos, Mântuitorul nostru, și suntem legați unii de alții prin același har divin.

La momentul Împărtășaniei, copiii s-au apropiat cu reverență și în rugăciune pentru a-L primi pe Acela care ni s-a dat pe sine însuși ca să ne susțină pe drumul vieții pământești. La finalul Liturghiei doi copiii – un băiat și o fată – au recitat câte o poezie euharistică ca recunoștință pentru darul iubirii nemărginite a Domnului nostru din Preasfântul Sacrament.

După binecuvântarea de la sfârșitul Sf. Liturghii, bucuria copiilor a fost completată de dulcele servit la sala de cateheză și darul primit din partea parohiei pentru a cultiva pe mai departe credința și a persevera în prietenia cu Domnul.

Categories: Sf Anton, Stiri