By Verset : Luca 2, 16-21
This text will be replaced with audio if available.

Papa Francisc: Angelus (1 ianuarie 2018)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Pe prima pagină a calendarului noului an pe care Domnul ni-l dăruieşte Biserica pune, ca o miniatură minunată, solemnitatea liturgică a Preasfintei Maria, Mamă a lui Dumnezeu. În această primă zi a anului solar, să ne îndreptăm privirea spre ea, pentru a relua, sub ocrotirea sa maternă, drumul de-a lungul cărărilor timpului.

Evanghelia de astăzi (cf. Lc 2,16-21) ne conduce din nou la grajdul din Betleem. Păstorii ajung în grabă şi găsesc pe Maria, pe Iosif şi pe Prunc; şi prezintă vestea dată lor de către îngeri, adică faptul că acel nou-născut este Mântuitorul. Toţi sunt uimiţi, în timp ce „Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei” (v. 19). Fecioara ne face să înţelegem cum trebuie primit evenimentul Crăciunului: nu superficial, ci în inimă. Ne indică adevăratul mod de a primi darul lui Dumnezeu: a-l păstra în inimă şi a-l medita. Este o invitaţie adresată fiecăruia dintre noi să ne rugăm contemplând şi gustând acest dar care este Isus însuşi.

Prin Maria, Fiul lui Dumnezeu asumă corporeitatea. Însă maternitatea Mariei nu se reduce la asta: graţie credinţei sale, ea este şi prima discipolă a lui Isus şi asta „dilată” maternitatea sa. Credinţa Mariei va fi aceea care provoacă la Cana primul „semn” miraculos, care contribuie la trezirea credinţei discipolilor. Cu aceeaşi credinţă, Maria este prezentă la picioarele crucii şi primeşte ca fiu pe apostolul Ioan; şi, în sfârşit, după Înviere, devine mamă rugătoare a Bisericii asupra căreia coboară cu putere Duhul Sfânt în ziua de Rusalii.

Ca mamă, Maria desfăşoară o funcţie foarte specială: se situează între Fiul său Isus şi oameni în realitatea privărilor lor, în realitatea lipsurilor şi suferinţelor lor. Maria mijloceşte, ca la Cana, conştientă că ea, ca mamă, poate, ba chiar trebuie să-l informeze pe Fiul despre nevoile oamenilor, în special ale celor mai slabi şi chinuiţi. Şi tocmai acestor persoane este dedicată tema Zilei Mondiale a Păcii pe care o celebrăm astăzi: „Migranţi şi refugiaţi: bărbaţi şi femei în căutarea păcii”, aşa este motoul acestei Zile. Doresc, încă o dată, să devin glas al acestor fraţi şi surori ai noştri care invocă pentru viitorul lor un orizont de pace. Pentru această pace, care este drept al tuturor, mulţi dintre ei sunt dispuşi să-şi rişte viaţa într-o călătorie care în mare parte dintre cazuri este lung şi periculos; sunt dispuşi să înfrunte trude şi suferinţe (cf. Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii 2018, 1).

Vă rog, să nu stingem speranţa în inima lor; să nu sufocăm aşteptările lor de pace! Este important ca din partea tuturor, instituţii civile, realităţi educative, asistenţiale şi ecleziale, să existe angajarea pentru a asigura refugiaţilor, migranţilor, tuturor un viitor de pace. Să ne dea Domnul să lucrăm în acest nou an cu generozitate, cu generozitate, pentru a realiza o lume mai solidară şi primitoare. Vă invit să ne rugăm pentru asta, în timp ce împreună cu voi încredinţez Mariei, Mamă a lui Dumnezeu şi Mamă a noastră, anul 2018 abia început. Bătrânii monahi ruşi, mistici, spuneau că în timp de turbulenţe spiritutale era necesar să se adune sub mantia sfintei Născătoare de Dumnezeu. Gândindu-ne la atâtea turbulenţe de astăzi, şi mai ales la migranţi şi la refugiaţi, să ne rugăm aşa cum ne-au învăţat ei să ne rugăm: „Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu: nu dispreţui rugăciunile noastre în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururi de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată”.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

În pragul anului 2018, adresez tuturor urarea mea cordială de tot binele pentru noul an, vouă tuturor!

Doresc să-i mulţumesc preşedintelui Republicii Italiene pentru urările pe care mi le-a adresat aseară în mesajul de sfârşit de an şi pe care le întorc din inimă, dorind pentru poporul italian un an de seninătate şi de pace, luminat de binecuvântarea constantă a lui Dumnezeu.

Exprim aprecierea mea pentru multiplele iniţiative de rugăciune şi de acţiune pentru pace, organizate în orice parte a lumii cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii. Mă gândesc, îndeosebi, la marşul naţional care s-a desfăşurat aseară la Sotto il Monte, promovat de CEI, Caritas Italiana, Pax Christi şi Acţiunea Catolică. Şi îi salut pe participanţii la manifestarea „Pace pe tot pământul”, promovată la Roma şi în multe ţări de către Comunitatea „Sfântul Egidiu”. Dragi prieteni, vă încurajez să duceţi înainte cu bucurie angajarea voastră de solidaritate, în special în periferiile oraşelor, pentru a favoriza convieţuirea paşnică.

Adresez salutul meu vouă, dragi pelerini prezenţi aici, îndeosebi celor din New York, trupei muzicale care provine din California şi grupului „Pro Loco” din Massalengo.

Reînnoiesc tuturor urarea de un an de pace în harul Domnului cu ocrotirea maternă a Mariei, sfânta Mamă a lui Dumnezeu. La mulţi ani, poftă bună şi nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. La revedere!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

preluare: ercis.ro

Comments are closed.