By Verset : Ioan 18,33b-37
This text will be replaced with audio if available.

Papa Francisc: Angelus (25 noiembrie 2018)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Solemnitatea lui Isus Cristos Regele Universului, pe care o celebrăm astăzi, este pusă la sfârşitul anului liturgic şi aminteşte că viaţa creaţiei nu înaintează la întâmplare, ci continuă spre o ţintă finală: manifestarea definitivă a lui Cristos, Stăpân al istoriei şi al întregii creaţii. Încheierea istoriei va fi împărăţia sa veşnică. Textul evanghelic de astăzi (cf. In 18,33b-37) ne vorbeşte despre această împărăţie, împărăţia lui Cristos, relatând situaţia umilitoare în care s-a aflat Isus după ce a fost arestat în Ghetsemani: legat, insultat, acuzat şi condus în faţa autorităţilor din Ierusalim. Şi după aceea, este prezentat procuratorului roman, ca unul care atentează la puterea politică, să devină regele iudeilor. Şi atunci Pilat face investigaţia sa şi într-un interogatoriu dramatic îl întreabă de două ori dacă El este un rege (cf. v. 33b.37).

Şi Isus mai întâi răspunde că împărăţia sa "nu este din lumea aceasta" (v. 36). După aceea afirmă: "Tu spui asta: eu sunt rege" (v. 37). Este evident din toată viaţa sa că Isus nu are ambiţii politice. Ne amintim că după înmulţirea pâinilor, oamenii, entuziasmaţi de minune, ar fi voit să-l proclame rege, pentru a răsturna puterea romană şi a restabili împărăţia lui Israel. Însă pentru Isus împărăţia este un alt lucru şi desigur nu se realizează cu revolta, violenţa şi forţa armelor. De aceea s-a retras singur pe munte ca să se roage (cf. In 6,5.15). Acum, răspunzând lui Pilat, îi spune că discipolii săi n-au luptat pentru a-l apăra. El spune: "Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor" (v. 36).

Isus vrea să ne facă să înţelegem că mai presus de puterea politică există alta mult mai mare, care nu se obţine cu mijloace umane. El a venit pe pământ pentru a exercita această putere, care este iubirea, dând mărturie despre adevăr (cf. v. 37). Este vorba despre adevărul divin care în definitiv este mesajul esenţial al Evangheliei: "Dumnezeu este iubire" (1In 4,8) şi vrea să stabilească în lume împărăţia sa de iubire, de dreptate şi de pace. Şi aceasta este împărăţia al cărei rege este Isus şi care se extinde până la sfârşitul timpurilor. Istoria ne învaţă că împărăţiile întemeiate pe puterea armelor şi pe samavolnicie sunt fragile şi mai devreme sau mai târziu se vor prăbuşi. Însă împărăţia lui Dumnezeu este întemeiată pe iubirea sa şi se înrădăcinează în inimi - împărăţia lui Dumnezeu se înrădăcinează în inimi -, conferind celui care o primeşte pace, libertate şi plinătate de viaţă. Noi toţi vrem pace, noi toţi vrem libertate şi vrem plinătate. Şi cum se face? Lasă ca iubirea lui Dumnezeu, împărăţia lui Dumnezeu, iubirea lui Isus să se înrădăcineze în inima ta şi vei avea pace, vei avea libertate şi vei avea plinătate.

Isus ne cere astăzi să lăsăm ca El să devină regele nostru. Un rege care cu al său cuvânt, cu exemplul său şi cu viaţa sa jertfită pe cruce ne-a mântuit de moarte şi indică - acest rege - drumul pentru omul rătăcit, dă lumină nouă existenţei noastre marcate de îndoială, de frică şi de încercările de fiecare zi. Dar nu trebuie să uităm că împărăţia lui Isus nu este din această lume. El va putea să dea sens nou vieţii noastre, uneori puse la grea încercare şi de greşelile noastre şi de păcatele noastre, numai cu condiţia ca noi să nu urmăm logicile lumii şi ale "regilor" săi.

Fecioara Maria să ne ajute să-l primim pe Isus ca rege al vieţii noastre şi să răspândim împărăţia sa, dând mărturie adevărului care este iubirea.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Ieri Ucraina a comemorat aniversarea lui Holodomor, foametea teribilă provocată de regimul comunist care a provocat milioane de victime. Imaginea este dureroasă. Rana trecutului să fie un apel pentru toţi ca astfel de tragedii să nu se mai repete niciodată. Să ne rugăm pentru acea ţară iubită şi pentru pacea atât de dorită.

Vă salut pe voi toţi pelerini, veniţi din Italia şi din diferite ţări: familiile, grupurile parohiale, asociaţiile. Îndeosebi, salut numeroasele coruri venite pentru a treia Întâlnire Internaţională a lor în Vatican şi le mulţumesc pentru prezenţa lor şi pentru slujirea preţioasă adusă liturgiei şi evanghelizării. Multe mulţumiri!

Salut participanţii la Congresul despre fertilitate, promovat de Universitatea Catolică "Sacro Cuore" la a 50-a aniversare a enciclicei Humanae vitae a sfântului Paul al VI-lea; precum şi universitarii de jurisprudenţă de la Universitatea "Roma Tre" şi credincioşii din Pozzuoli, Bacoli şi Bellizzi. Salut membrii Institutului Ranchibile din Palermo. Şi felicitări, pentru că aţi fost curajoşi! A veni cu ploaia aceasta! Sunteţi curajoşi! Bravi!

Şi urez tuturor o duminică frumoasă. Şi vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
preluare: ercis.ro

Comments are closed.