By Verset : Iac 5,8
This text will be replaced with audio if available.

 "Întăriţi-vă inimile" (Iac 5,8)

Așa ne îndeamnă papa Francisc în mesajul său pentru Postul mare, dorind ca timpul de har pe care-l parcurgem din prea marea milă a Dumnezeului nostru să fie astfel o reală posibilitate de a transforma inimile noastre după Inima iubitoare și răbdătoare a lui Isus.

Biserica ne încurajează să ne fortificăm sufletele în timpul Postului Mare practicând cele trei coordonate tradiționale: rugăciunea, pomana şi postul. Cu ajutorul lor creștinul poate experimenta puterea deosebită a harului lui Dumnezeu.

Postul Mare ne oferă șansa credinței de a lăsa să transpară mai limpede în viața noastră cotidiană lucrarea harului divin, fără a uita că omul trebuie să adere liber la darul noii vieţi primite în misterul morții și învierii lui Cristos.

Rugăciunea, pomana şi postul sunt mijloace tradiționale de împlinire a vocaţiei noastre creștinești, dar străduința vie de a practica rugăciunea cu perseverenţă şi recunoştinţă, pomana care evidențiază iubirea semenilor şi postul, jertfa în aşteptarea vigilentă a Domnului nostru ori de câte ori sunt luminate de cuvântul lui Dumnezeu dau consistență gândurilor, rugăciunilor și faptelor noastre creștinești spre mai mare slavă a lui Dumnezeu.

Post binecuvantat tuturor!

ÎN POSTUL MARE FACEM POCĂINŢĂ ASTFEL…

CU MINTEA: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău…din tot cugetul tău” (Mt 22,37).

- CULTIVĂ gândul la Dumnezeu şi la bunătatea sa: Domnul să fie mai presus de oricine şi de orice în gândurile şi planurile tale.
- EVITĂ gânduri frivole şi rău voitoare faţă de fraţi.

CU OCHII: „Candela trupului tău este ochiul. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi luminos” (Mt 6,22).

- PRIVEŞTE lumea, lucrurile din jur, persoanele cu ochi limpezi şi buni.
- EVITĂ priviri mai puţin binevoitoare şi spectacole prea puţin edificatoare.

CU URECHILE: „O, Israele, de mi-ai da ascultare!”(Ps 81,9).

- ASCULTĂ cuvântul Domnului şi fratele care îţi cere ceva sau are nevoie să se destăinuiască pentru a se uşura.
- NU ASCULTA vorbe zadarnice, obscene sau insinuări răutăcioase.

CU GURA : „Effatà, deschide-te…” (Mc 7,34).

- DESCHIDE-TE la preamărirea lui Dumnezeu şi la rugăciunea personală, în familie şi în adunarea liturgică.
- EVITĂ să vorbeşti rău despre cine te face să suferi.

CU LIMBA: „Cât de dulce e pe limba mea cuvântul tău: mai dulce decât mierea în gura mea!” (Ps 118, 103).

- GUSTĂ cuvântul Domnului şi fii sobru în mâncare şi recunoscător lui Dumnezeu şi celor care au pregătit-o.
- MORTIFICĂ-TE puţin la mâncare şi băutură, la fumat şi la vizionarea de spectacole…Fă puţin „post televizual”.

CU MÂINILE: „Să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta şi adevărul” (1 In 3,18).

- AJUTĂ pe cine îţi cere o favoare, îndeplineşte-ţi munca în mod serios, ajută săracii după posibilităţile tale.
- EVITĂ lenea, pierderea de timp şi discuţiile inutile.

CU INIMA: “Să iubesti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta…şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”(Mt 22, 37.39).

- DOVEDEŞTE-ŢI afecţiunea faţă de cine este aproape de tine, începând de la cei din Casă…Răspunde ca Maria: “Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” “Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămdăduirea ta se va grăbi” (Is 58,8).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.