Sfinte Antoane, prietenul şi ocrotitorul meu, îţi încredinţez trupul şi sufletul meu, tot ce gândesc şi fac, îndur şi sufăr, viaţa şi moartea şi tot ce mă priveşte. Recunosc că nu sunt vrednic de grija ta; dar tu ai ajutat atâţia păcătoşi: ai milă şi de mine. Iată, în mâinile tale pun mântuirea mea pământească şi pe cea veşnică; ţie îţi încredinţez sufletul meu, pe care Isus l-a răscumpărat cu preţul atât de scump al sângelui Său.

Părintele meu sfânt, păstrează-mă sub ocrotirea ta şi dobândeşte-mi iertarea păcatelor, iubire faţă de Isus, statornicie pe calea cea bună, o moarte fericită şi, în sfârşit, cerul. Harurile acestea nu le merit, dar tu poţi să mi le dobândeşti, căci Dumnezeu te iubeşte atât de mult încât îţi dă tot ceea ce îi ceri.

Roagă-te, deci, pentru mine şi primeşte-mă sub ocrotirea ta. Vreau să-ţi fiu încredinţat zi şi noapte, la lucru şi în timp de odihnă, când sunt sănătos sau bolnav, în încercări şi ispite, la rugăciune şi la slujbă. Mai presus de toate fii milostiv cu mine în ceasul agoniei. Adu-ţi aminte cu câtă încredere am cerut ocrotirea ta. Amin.