Săptămâna: 19 - 26 Iunie 2022

1. Calendarul Săptămânii:
19 D † DUMINICA a 12-a de peste an; Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.
20 L Fer. Margareta Ball, văduvă, m.
21 M Sf. Alois de Gonzaga, călug. **
22 M Ss. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep., şi Thomas Morus, m. *; Niceta de Remesiana, ep.
23 J † NAŞTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Iosif Cafasso, pr.
24 V † PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS;
25 S Inima Neprihănită a Mariei **; Sf. Wilhelm, abate
26 D † DUMINICA a 13-a de peste an; Ss. Ioan şi Paul, m.; Josemaria Escriva, pr.

2. Cu ocazia Solemnităţii „TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI”, Duminică, 19 Iunie 2022 va avea loc Procesiunea solemnă cu Preasfântul Sacrament. Procesiunea începe de la Biserica Italiană, la ora 15:00 şi se va încheia la Catedrala „Sf. Iosif”. După încheierea procesiunii, în Catedrală, se va celebra Sfânta Liturghie Solemnă prezidată de Arhiepiscopul Mitropolit Aurel PERCĂ.

Pentru reuşita procesiunii:

• Credincioşii, sunt rugați, să fie prezenţi în faţa Bisericii Italiene la ora 14.45;
• Ministranţii să fie prezenţi la ora 14.30 în curtea Bisericii Italiene cu hăinuţele de ministrant;
• Copiii care au primit Prima Sfântă Împărtăşanie sau Sacramentul Sfântului Mir, fie anul acesta, fie anii trecuţi, să fie îmbrăcați în „alb” şi să fie prezenți la ora 14.30 în faţa Bisericii Italiene. Foarte important: să nu se uite coşuleţul cu petale de flori pentru Preasfântul Sacrament;
• Toţi preoţii să fie prezenţi în Biserica Italiană la ora 14.45 îmbrăcaţi cu alba şi stola albă;
• Voluntarii care vor ajuta la buna organizare a procesiunii, sunt rugați, să fie prezenți în curtea Bisericii Italiene, la ora 14.15.

3. Joi, 23 iunie 2022, celebrăm sărbătoarea † NAŞTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL Vom celebra două Sfinte Liturghii: dimineață la 6:50 și seara la orele 18:00.

4. La ieșirea din Biserică găsiți revistele Actualitatea creștină și Mesagerul Sf. Anton, pe care vi le recomandăm.

5. Vineri celebrăm † PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS, iar Sâmbătă Inima Neprihănită a Mariei; Sf. Liturghii le vom celebra seara la orele 18:00 atât Vineri cât și Sâmbătă.

6. Pentru anul școlar 2022-2023, Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif si-a propus să școlarizeze trei clase de ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL SANITAR, specializarea Asistent medical generalist (84 locuri), repartizate astfel:
- O clasă finanțată de la buget (fără taxă)
- Doua clase extrabuget ( finanțate din taxele elevilor)

CALENDAR ADMITERE:
21 februarie -29 august 2022: înscrierea candidaţilor;
29 august 2022: interviu;
30 august 2022: proba scrisă;
31 august 2022: afişarea rezultatelor proba scrisă ;
31august 2022: afişarea listă finală elevi buget, elevi taxă.

Acte necesare:
– cerere de înscriere tip (se completează la secretariatul colegiului sau descărcată de pe site)
-acte de identitate (CI ;certificat de naştere ;certificat de căsătorie – unde este cazul);
– acte de studii (diplomă de bacalaureat / adeverinţă de bacalaureat / adeverinţă de absolvire a liceului);
– foaie matricolă;
– adeverinţă medicală (apt pentru înscrierea în învățământul postliceal);
– taxă de înscriere, 400 lei (Taxa se poate achita fizic la secretariatul Colegiului sau în contul Colegiului Romano-Catolic Sf. Iosif, CUI 16119963, Cont Trezorerie Sector 4 RO52TREZ70421E330500XXXX – cu specificația: Taxă învățământ postliceal – Numele persoanei ).


Relații suplimentare, la secretariatul Colegiului Romano-Catolic ”Sfantul Iosif”, pe mail sau pe site-ul unității școlare.

7. Suntem in perioada marii sărbători a Preasfântului Trup și Sânge al lui Cristos și există posibilitatea adorației nocturne la catedrala Sf. Iosif. Sunt liste care se completează pentru a asigura continuitatea adorației și prezența mai multor persoane. Prin urmare pentru o mai bună organizare, vă invitam să sunați la numărul de telefon 0771091123. Este important să avem asigurarea rugăciunii permanente înaintea Sfântului Sacrament pentru nececitățile Bisericii universale și locale. Adorația este un mare ajutor pentru Biserică. Laudă și mulțumire să fie in orice moment, Preasfântului și dumnezeiescului Sacrament!

Lăudat să fie Isus Cristos!

Arhiepiscopia Romano-Catolică de București
Parohia Sfântul Anton de Padova - Colentina
Str. Magnoliei, Nr. 113-115; 022793 - Bucureşti, Sector 2;
Tel/Fax. 021/2410785; www.parohiasfanton.ro