În acest an creștinii catolicii cât și cei ortodocși au sărbătorit Paștele la aceeași dată. Pentru creștinii romano-catolici, minoritari în țara noastră, acest fapt a fost prilej de bucurie și de mărturisire comună a credinței noastre în Cristos mort și înviat pentru mântuirea lumii. Cu toate că avem tradiții și rituri diferite, învierea Domnului ne unește pe toți creștinii în vestirea adevărului incontestabil al învierii Domnului nostru.

În parohia Sf. Anton, sărbătoarea Învierii a fost precedată de zilele speciale ce fac parte din tridumul pascal, respectiv Joia și Vinerea Mare, care ne-au ajutat să celebrăm și să aprofundăm misterul pătimirii, morții și mai apoi pe cel al învierii Domnului nostru începând cu noaptea sfântă.
Fiecare creștin al parohiei antoniene a avut posibilitatea să ia parte la Vigilia pascală, adică la slujba din noaptea învierii, care a început la orele 20.00. În ciuda vremii mohorâte și ploioase, un număr mare de credincioșii a venit din timp să celebreze cea mai mare sărbătoare a creștinătății: învierea Domnului. Credincioșii s-au pregătit sufletește mai ales prin apropierea de sacramentele Spovezii și Euharistiei.

Bucuria pascală a ajuns la fiecare credincios prin primirea luminii de la lumânarea pascala ce-l simbolizează pe Cristos cel înviat. După ce s-a cântat preconiul pascal, imnul liturgic ce cântă lauda adusă Domnului înviat și harului oferit întregii Biserici, s-au citit trei lecturi din Vechiul Testament. Apoi s-a intonat solemn Cristos a înviat, preamărindu-l pe Dumnezeu pentru răscumpărarea lumii prin jertfa lui Cristos. A urmat citirea epistolei din Scrisoarea către Romani (Rom 6, 3-11) , cântarea psalmului 117 și lectura Evangheliei învierii (Mt 28, 1-10). După omilia părintelui paroh a urmat liturgia baptismală în cadrul căreia s-a sfințit apa de botez și a fost stropit poporul credincios ce a reînnoit făgăduințele de la sfântul botez. Ultima parte a vigiliei pascale a fost dedicată liturgiei euharistice care l-a adus pe altarele noastre pe însuși Cristos înviat cu care toți cei pregătiți sufletește s-au și împărtășit.

Bucuria comunuinii cu Cristos cel înviat a fost exprimată la sfârșitul Sfintei Liturghii și prin procesiunea cu lumânarea pascală și lumânările personale în jurul bisericii noastre. Apoi credincioșii, după binecuvântarea finală, s-au întors acasă cu lumânările aprinse, plini de bucuria izvorâtă din credința și întâlnirea cu Domnul Isus înviat.

În ziua de Paști, la Liturghia solemnă de la ora 10.30, toți credincioșii parohiei s-au reunit din nou în jurul lui Isus cel înviat. Prin cântările solemne din cadrul Sfintei Liturghii, corul ne-a introdus din nou în această atmosferă a bucuriei lui Cristos viu și prezent în mijlocul ucenicilor săi. Toți credincioșii s-au alăturat corului parohiei pentru a lăuda împreună ca o singură inimă și un singur suflet minunea învierii. După Sfânta Liturghie coriștii au fost invitați la sala de cateheză pentru a se întări și cu ceva trupește.

Celebrând cu multă credinţă victoria lui Cristos asupra păcatului și a morții, nu numai că am retrăit misterul central al pătimirii, morții și învierii Domnului, adevăr al speranţei şi fericirii creștine, dar ne-am asumat încă o dață cu mai mult angajament, ceea ce spunem după actul consacrării de la Sf. Liturghie: "Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim până când vei veni".

Cristos a înviat!

A consemnat Blaj Andrei