Location: Bucuresti, Sf. Anton Date : Time:

 Dragi copii și tineri, iubiți părinți și bunici,

 Drumul vieții de credință este întărit de primirea harului Sacramentului Mirului sau Confirmațiunii. Pentru că în parohia noastră de mai mulți ani nu s-a conferit acest sacrament vă invit să înscrieți copii și tinerii care n-au primit această tăină a credinței noastre. De asemenea, dacă sunt persoane adulte sau în vărstă care n-au primit acest sacrament sunt rugate să se anunțe și ele la biroul parohial.

Contact:
Pr. Andrei Ciprian
Tel: 0765050310; 0212410785
cipandrei@yahoo.com

 Vă prezentăm în continuare câteva învațături despre Sf. Mir luate din Catehismul Bisericii Catolice, partea a II-a

 Sacramentul Mirului

 1285. Împreună cu Botezul şi Euharistia, sacramentul Mirului formează ansamblul "sacramentelor iniţierii creştine" a căror unitate trebuie păstrată. Aşadar, trebuie să li se explice credincioşilor că primirea acestui sacrament este necesară pentru desăvârşirea harului baptismal76. Într-adevăr, "prin sacramentul Mirului sunt legaţi mai desăvârşit de Biserică, sunt întăriţi cu o putere specială a Duhului Sfânt şi prin aceasta au obligaţia mai strictă de a răspândi şi de a apăra, prin cuvânt şi faptă, credinţa, ca adevăraţi martori ai lui Cristos77".

 I. Mirul În economia mântuirii
1286. În Vechiul Testament, profeţii au vestit că Duhul Domnului se va odihni peste Mesia cel aşteptat78, în vederea misiunii sale mântuitoare79. Coborârea Duhului Sfânt peste Isus în momentul în care era botezat de Ioan, a fost semnul că El era cel care avea să vină, Mesia, Fiul lui Dumnezeu80. Zămislit de la Duhul Sfânt,
întreaga sa viaţă şi întreaga sa misiune se înfăptuiesc într-o comuniune totală cu Duhul Sfânt pe care Tatăl i-l dăruieşte "fără măsură" (In 3, 34).

 1287. Dar această plinătate a Duhului Sfânt nu trebuia să rămână doar a lui Mesia, ci trebuia împărtăşită întregului popor mesianic81. Cristos a făgăduit în mai multe rânduri această revărsare a Duhului Sfânt82, făgăduinţa pe care a împlinit-o prima dată în ziua de Paşti şi apoi, în chip mult mai strălucitor, în ziua de Rusalii83. Plini de Duhul Sfânt, apostolii încep să proclame "faptele minunate ale lui Dumnezeu" (Fapte 2, 11), iar Petru afirmă că această revărsare a Duhului Sfânt este semnul timpurilor mesianice84. Cei care au crezut atunci propovăduirea apostolilor şi s-au botezat au primit, la rândul lor, darul Duhului Sfânt85.

 1288. "De atunci, pentru a împlini voinţa lui Cristos, apostolii le-au împărtăşit neofiţilor, prin impunerea mâinilor, darul Duhului Sfânt care duce la desăvârşire harul Botezului86. De aceea, în Scrisoarea către Evrei, printre elementele primei instruiri creştine se află învăţătura despre Botezuri şi, de asemeni, despre impunerea mâinilor87. Impunerea mâinilor este pe bună dreptate recunoscută de tradiţia catolică drept originea sacramentului Mirului care perpetuează, într-un fel, în Biserică, harul Rusaliilor88".

 1289. Foarte curând, pentru a semnifica mai bine darul Duhului Sfânt, la impunerea mâinilor s-a adăugat ungerea cu ulei parfumat (crismă). Această ungere ilustrează numele de "creştin", care înseamnă "uns" şi care îşi trage originea din numele lui Cristos însuşi, pe care "Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt" (Fapte 10, 38). Acest rit al ungerii există până în zilele noastre, atât în Orient cât şi în Occident. De aceea, în Orient acest sacrament se numeşte miruire, ungerea cu crismă, sau mir, care înseamnă "crismă". În Occident, denumirea de Confirmaţiune sugerează în acelaşi timp confirmarea Botezului, care completează iniţierea creştină, şi întărirea harului baptismal, toate roade ale Duhului Sfânt.

 II. Semnele şi ritualul Mirului

 1293. În ritualul acestui sacrament se cuvine să luăm în considerare semnul ungerii şi ceea ce ungerea desemnează şi imprimă: pecetea spirituală.
În simbolismul biblic şi antic ungerea este bogată în semnificaţii: uleiul este semnul abundenţei91 şi al bucuriei92, el curăţeşte (ungerea înainte şi după baie) şi dă supleţe (ungerea atleţilor şi a luptătorilor); este semn de vindecare, fiindcă alină loviturile şi rănile93 şi te face strălucitor de frumuseţe, de sănătare şi de forţă.

 1294. Toate aceste semnificaţii ale ungerii cu ulei se regăsesc în viaţa sacramentală. Ungerea înainte de Botez cu uleiul catehumenilor înseamnă purificare şi întărire; ungerea bolnavilor exprimă vindecarea şi alinarea. Ungerea cu sfânta crismă după Botez, la Mir şi la Preoţie, este semnul unei consacrări. Prin Mir, creştinii, adică cei unşi, participă în mai mare măsură la misiunea lui Isus Cristos şi la plinătatea Duhului Sfânt de care El este plin, pentru ca toată viaţa lor să răspândească "buna mireasmă a lui Cristos94".

 1295. Prin această ungere, cel miruit primeşte "însemnul", pecetea Duhului Sfânt. Pecetea este simbolul persoanei95, semnul autorităţii ei96, al proprietăţii asupra unui obiect97 - aşa erau însemnaţi soldaţii cu sigiliul comandantului lor precum şi sclavii, cu acela al stăpânului lor; ea legalizează un act juridic98 sau un document, făcându-l eventual secret99.

 1296. Isus însuşi spune despre El că este însemnat cu pecetea Tatălui său100. Creştinul este însemnat şi el cu o pecete: "Cel care ne întăreşte pe noi împreună cu voi în Cristos şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu care ne-a şi pecetluit şi a dat zălogul Duhului în inimile noastre" (2 Cor 1, 22)101. Această pecete a Duhului Sfânt marchează apartenenţa totală la Cristos, punerea pentru totdeauna în slujba lui, dar şi făgăduinţa ocrotirii divine în marea încercare eshatologică102.

 III. Roadele Mirului

 1302. Din celebrare rezultă că rodul sacramentului Mirului este revărsarea deplină a Duhului Sfânt, aşa cum le-a fost dăruită şi apostolilor în ziua de Rusalii.

 1303. Prin aceasta, Mirul aduce creşterea şi aprofundarea harului baptismal:
- ne înrădăcinează mai adânc în filiaţia divină, prin care spunem "Abba, Tată" (Rom
8, 15);
- ne uneşte mai strâns cu Cristos;
- sporeşte în noi darurile Duhului Sfânt;
- ne leagă mai desăvârşit de Biserică107;
- ne dăruieşte o putere specială a Duhului Sfânt, pentru a răspândi şi a apăra credinţa prin cuvânt şi faptă, ca adevăraţi martori ai lui Cristos, pentru a mărturisi cu curaj numele lui Cristos şi pentru a nu ne ruşina niciodată de crucea lui108:

 Aminteşte-ţi că ai primit pecetea spirituală, Duhul Înţelepciunii şi al înţelegerii, Duhul sfatului şi al tăriei, Duhul ştiinţei şi al pietăţii, Duhul fricii sfinte, şi păstrează ceea ce ai primit. Dumnezeu Tatăl te-a însemnat cu pecetea sa, Cristos Domnul te-a întărit şi a pus în inima ta zălogul Duhului109.

1304. Ca şi Botezul, a cărui împlinire este, Mirul se dă o singură dată. Într-adevăr, Mirul imprimă în suflet o pecete spirituală de neşters, "caracterul110", care este semnul că Isus Cristos l-a marcat pe creştin cu pecetea Duhului său, îmbrăcându-l cu puterea de sus, ca să-i fie martor111.

1305. "Caracterul" desăvârşeşte preoţia comună a credincioşilor, dobândită prin Botez, iar "cel miruit primeşte puterea de a mărturisi public credinţa creştină, ca o misiune (quasi ex officio)112".

IV. Cine poate primi acest sacrament?
1306. Oricine a fost botezat şi nu a fost încă miruit poate şi trebuie să primească sacramentul Mirului113. Deoarece Botezul, Mirul şi Euharistia formează o unitate, "credincioşii au obligaţia de a primi acest sacrament la timpul potrivit114", fiindcă fără Mir şi Euharistie sacramentul Botezului este, desigur, valid şi eficient, însă iniţierea creştină rămâne neterminată.

Mai multe pe www.catehism.ro

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.