Postul Mare 2020: a intra în pustiu
Cateheza papei Francisc de la Audiența generală de Miercuri, 26 februarie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi, Miercurea Cenușii, începem drumul Postului Mare, drum de patruzeci de zile spre Paști, spre inima anului liturgic și a credinței. Este un drum care urmează drumul lui Isus, care la începuturile activității sale s-a retras timp de patruzeci de zile pentru a se ruga și a posti, ispitit de diavol, în pustiu. Tocmai despre semnificația spirituală a pustiului aș vrea să vă vorbesc astăzi. Ce înseamnă spiritual pustiul pentru noi toți, și noi cei care trăim în oraș, ce înseamnă pustiul.

Să ne imaginăm că ne aflăm într-un pustiu. Prima senzație ar fi aceea de a ne afla învăluiți de o mare tăcere: fără zgomote, în afară de vânt și de respirația noastră. Iată, pustiul este locul dezlipirii de zgomotul care ne înconjoară. Este lipsă de cuvinte pentru a face spațiu unui alt Cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu, care ca adiere ușoară de vânt ne mângâie inima (cf. 1Re 19,12). Pustiul este locul Cuvântului, cu majusculă. De fapt, în Biblie, Domnului îi place să ne vorbească în pustiu. În pustiu îi înmânează lui Moise cele „zece cuvinte”, cele zece porunci. Și atunci când poporul se îndepărtează de El, devenind ca o mireasă infidelă, Dumnezeu spune: „Iată, eu o voi ademeni, o voi duce în pustiu și-i voi vorbi la inimă! Acolo îmi va răspunde ca în zilele tinereții sale” (Os 2,16-17). În pustiu se ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, care este ca un sunet ușor. Cartea Regilor spune că acest Cuvânt al lui Dumnezeu este ca un fir de tăcere sonoră. În pustiu se regăsește intimitatea cu Dumnezeu, iubirea Domnului. Lui Isus îi plăcea să se retragă în fiecare zi în locuri pustii pentru a se ruga (cf. Lc 5,16). Ne-a învățat cum să-l caute pe Tatăl, care ne vorbește în tăcere. Și nu este ușor să facem tăcere în inimă, pentru că noi încercăm mereu să vorbim un pic, să fim cu alții.

Postul Mare este timpul propice pentru a face spațiu Cuvântul lui Dumnezeu. Este timpul pentru a închide televizorul și a deschide Biblia. Este timpul de a ne dezlipi de celular și a ne conecta la Evanghelie. Când eram copil nu era televizorul, dar era obișnuința de a nu asculta radioul. Postul Mare este pustiu, este timpul pentru a renunța, pentru a ne dezlipi de celular și a ne conecta la Evanghelie. Este timpul pentru a renunța la cuvinte inutile, bârfe, vorbării, pălăvrăgeli, și a-i spune „tu” Domnului. Este timpul pentru a ne dedica unei sănătoase ecologii a inimii, a face curățenie acolo. Trăim într-un ambient poluat de prea multă violență verbală, de atâtea cuvinte ofensatoare și nocive, pe care rețeaua le amplifică. Astăzi se insultă ca și cum s-ar spune „O zi bună”. Suntem scufundați de cuvinte goale, de publicități, de mesaje false. Ne-am obișnuit să auzim de toate despre toți și riscăm să alunece într-o mondenitate care ne atrofiază inima și nu există bypass pentru a vindeca asta, ci numai tăcerea. Cu greu distingem glasul Domnului care ne vorbește, glasul conștiinței, glasul binelui. Isus, chemându-ne în pustiu, ne invită să dă ascultare la ceea ce contează, la ceea ce este important, la ceea ce este esențial. Diavolului care-l ispitea a răspuns: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Mt 4,4). Ca și pâinea, mai mult decât pâinea avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie să vorbim cu Dumnezeu: avem nevoie să ne rugăm. Pentru că numai în fața lui Dumnezeu ies la iveală inclinațiile inimii și cad duplicitățile sufletului. Iată pustiul, loc de viață, nu de moarte, pentru că a dialoga în tăcere cu Domnul ne redăruiește viața.

Să încercăm din nou să ne gândim la un pustiu. Pustiul este locul esențialului. Să privim la viețile noastre: câte lucruri inutile ne înconjoară! Urmărim mii de lucruri care par necesare și în realitate nu sunt necesare. Cât de bine ne-ar face să ne eliberăm de atâtea realități superflue, pentru a redescoperi ceea ce contează, pentru a regăsi fețele celor care sunt lângă noi! Și cu privire la asta Isus ne dă exemplul, postind. A posti înseamnă a ști să renunțăm la lucrurile zadarnice, la superfluu, pentru a merge la esențial. A posti nu este numai pentru a slăbi, a posti înseamnă a merge tocmai la esențial, înseamnă a căuta frumusețea unei vieți mai simple.

În sfârșit, pustiul este locul singurătății. Și astăzi, aproape de noi, există atâtea pustiuri. Sunt persoanele singure și abandonate. Câți săraci și bătrâni sunt lângă noi și trăiesc în tăcere, fără a face zgomot, marginalizați și rebutați! A vorbi despre ei nu face audience. Însă pustiul ne conduce la ei, la cei care, reduși la tăcere, cer în tăcere ajutorul nostru. Atâtea priviri tăcute care cer ajutorul nostru. Drumul în pustiul Postului Mare este un drum de caritate față de cel care este mai slab.

Rugăciune, post, fapte de milostenie: iată drumul în pustiul Postului Mare.

Iubiți frați și surori, cu glasul profetului Isaia, Dumnezeu a făcut această promisiune: „Iată, eu fac un lucru nou, voi stabili un drum în pustiu” (Is 43,19). În pustiu se deschide drumul care ne duce de la moarte la viață. Să intrăm în pustiu cu Isus, vom ieși de acolo gustând Paștele, puterea iubirii lui Dumnezeu care reînnoiește viața. Ni se va întâmpla ca acelor pustiuri care primăvara înfloresc, făcând să răsară pe neașteptate, „din nimic”, bijuterii și plante. Curaj, să intrăm în acest pustiu al Postului Mare, să-l urmăm pe Isus în pustiu: cu El pustiurile noastre vor înflori.

* * *

Apel

Doresc să exprim din nou apropierea mea de bolnavii de Coronavirus și de lucrătorii sanitari care-i îngrijesc, precum și de autoritățile civile și de toți cei care se angajează pentru a-i asista pe pacienți și a opri infectarea.

preluare: magisteriu.ro