Rugăciune pentru o căsătorie fericită

O, Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâţia tineri pe drumul vieţii şi le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu ca să poată întemeia o familie fericită şi astfel să aibă parte de o viaţă frumoasă. Ştiu că şi viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, stăpânul cerului şi al pământului, dar teama de primejdiile care mă înconjoară mă fac uneori să mă clatin în credinţă. De aceea alerg la ajutorul tău. Toţi cei care şi-au încredinţat viitorul în mâinile tale au fost călăuziţi pe drumul cel bun.

Dobândeşte-mi de la Dumnezeu răbdare ca să nu mă pripesc în alegerea mea; credinţă, ca să descopăr mereu voinţa Lui; supunere la această voinţă şi seriozitate în pregătirea mea pentru viaţa de familie.
Întăreşte-mi convingerea că Dumnezeu nu părăseşte făpturile sale şi le conduce prin providenţa sa.
Domnul nostru Isus Cristos ne-a învăţat: "Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra" (Matei 5,35).
Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus să duc o viaţă cinstită şi supusă voinţei lui Dumnezeu. Fereşte-mă de orice rău şi ajută-mă să-mi găsesc un partener de viaţa credincios (o parteneră credincioasă), pentru ca astfel, amândoi să fim fericiţi pe drumul vieţii şi să ajungem să ne bucurăm de slava cerească. Amin.

Tatăl nostru... Bucură-te Marie... Slava Tatălui

Sfinte Antoane de Padova, roagă-te pentru noi!
Sfinte Antoane de Padova, roagă-te pentru noi!
Sfinte Antoane de Padova, roagă-te pentru noi!