În dimineața zilei de duminică, 4 mai 2014, pe o ploaie abundentă, pașii multor credincioși s-au îndreptat grăbiți spre biserica parohială Sf. Anton de Padova, din cartierul bucureştean Colentina. Cu mic, cu mare, cu emoție și bucurie, copii și tineri, părinți și nași, preoți și laici, ne-am adunat în jurul sfântului altar pentru a participa la sărbătoarea rusaliilor pentru 43 de persoane din cadrul parohiei și din Comunitatea Părinţilor Carmelitani Desculți, de la Ciofliceni (Snagov). Candidații la Mir, cu vârste între 12 și 54 de ani, după pregătirea catehetică adecvată condiției și vârstei proprii, au implorat de la Dumnezeu, prin cânt și rugăciune, darul Duhului Sfânt, pe care l-au primit prin impunerea mâinilor episcopului auxiliar de București, PS. Cornel Damian.

După citirea lecturilor din Sfânta Scriptură, parohul locului i-a prezentat episcopului și întregii adunări pe candidații care cereau să fie întăriți cu puterea Duhului Sfânt pentru a-l mărturisi mai bine pe Cristos. În cadrul predicii, episcopul, pornind de la Evanghelia zilei, i-a îndemnat pe toți să urmeze calea convertirii, urmând exemplul celor doi ucenici de la Emaus care s-au întors la viața de zi cu zi pe altă cale, după întâlnirea cu Isus Înviat (Lc 24,13-35). În partea a doua a cuvântului de învățătură, PS Cornel Damian i-a întrebat pe candidații la Mir despre rolul Duhului Sfânt în viața creștinului. Duhul Sfânt ne întărește în mărturisirea lui Cristos...; Duhul Sfânt ne ajută să mergem pe calea cea dreaptă; Duhul Sfânt ne călăuzește în trăirea zilnică a credinței... Iată, câteva dintre răspunsurile care l-au determinat pe episcop să recunoască cunoștințele temeinice pe care candidații le-au dobândit în perioada pregătirii.

Cu lumânările aprinse și în unire cu întreaga adunare, candidații au făcut apoi mărturisirea de credință, lepădându-se de Cel rău și exprimând credința în Dumnezeu, unul și întreit, precum și în Sfânta Biserică Catolică. După impunerea mâinilor și rugăciunea rostită de episcop, fiecare candidat, însoțit de naș sau nașă, s-a prezentat în fața ierarhului pentru ritul esențial al confirmațiunii: ungerea cu Sfântul Mir. Pacea, bucuria și înflăcărarea au cuprins sufletele celor miruiți, iar biserica întreagă a tresăltat de lauda adusă bunului Dumnezeu. Recunoștința tuturor celor are au primit darul Duhului Sfânt a fost exprimată apoi de șapte tineri, la rugăciunea credincioșilor, și de alți șapte la oferirea darurilor. Liturgia euharistică a completat sărbătoarea oferind tuturor credincioșilor posibilitatea de a-l recunoaște și întâlni pe Isus înviat, mai presus de toate, la frângerea pâinii, asemenea ucenicilor de la Emaus.

La sfârșitul celebrării, după cuvântul de mulțumire, am cântat cu toții un La mulți ani!, iar după binecuvântarea solemnă, a urmat procesiunea și felicitările în fața bisericii. La final, darurile primite din partea parohiei și a episcopului le-au reamintit celor miruiţi că Duhul lui Dumnezeu ni se dăruiește și ne învață să dăruim, pentru a putea mărturisi lumii în care trăim că Dumnezeu este mai ales bucurie.

Pr. Ciprian Andrei