By Verset : Matei 12,28
This text will be replaced with audio if available.

Papa Francisc: Audienţa generală de miercuri, 25 aprilie 2018

Cateheze despre Botez - 3. Forţa de a învinge răul

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Continuă reflecţia noastră despre Botez, tot în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

Evanghelia îi luminează pe candidaţi şi provoacă adeziunea de credinţă: "Botezul este în mod cu totul deosebit «sacramentul credinţei», pentru că marchează intrarea sacramentală în viaţa de credinţă" (Catehismul Bisericii Catolice, 1236). Şi credinţa este dăruirea de noi înşine Domnului Isus, recunoscut ca "izvor de apă [...] pentru viaţa veşnică" (In 4,14), "lumină a lumii" (In 9,5), "viaţă şi înviere" (In 11,25), aşa cum învaţă itinerarul parcurs, şi astăzi, de catecumenii care sunt de acum aproape de a primi iniţierea creştină. Educaţi de ascultarea lui Isus, de învăţătura sa şi de lucrările sale, catecumenii retrăiesc experienţa femeii samaritene însetate de apă vie, a orbului din naştere care-şi deschide ochii la lumină, a lui Lazăr care iese din mormânt. Evanghelia poartă în sine forţa de a-l transforma pe cel care o primeşte cu credinţă, smulgându-l din stăpânirea celui rău pentru ca să înveţe să-l slujească pe Domnul cu bucurie şi noutate de viaţă.

La izvorul baptismal nu se merge niciodată singuri, ci însoţiţi de rugăciunea întregii Biserici, aşa cum amintesc litaniile sfinţilor care preced rugăciunea de exorcism şi ungerea pre-baptismală cu uleiul catecumenilor. Sunt gesturi care, încă din antichitate, îi asigură pe cei care urmează să fie renăscuţi ca fii ai lui Dumnezeu că rugăciunea Bisericii îi asistă în lupta împotriva răului, îi însoţeşte pe calea binelui, îi ajută să se sustragă de la puterea păcatului pentru a trece în împărăţia harului divin. Rugăciunea Bisericii. Biserica se roagă şi se roagă pentru toţi, pentru noi toţi! Noi Biserică ne rugăm pentru alţii. Este lucru frumos a ne ruga pentru alţii. De câte ori nu avem nicio nevoie urgentă şi nu ne rugăm. Noi trebuie să ne rugăm, uniţi cu Biserica, pentru alţii: "Doamne, eu îţi cer pentru cei care sunt în nevoie, pentru cei care nu au credinţă...". Nu uitaţi: rugăciunea Bisericii mereu este în desfăşurare. Dar noi trebuie să intrăm în această rugăciune şi să ne rugăm pentru tot poporul lui Dumnezeu şi pentru cei care au nevoie de rugăciuni. Pentru aceasta, drumul catecumenilor adulţi este marcat de exorcisme repetate rostite de preot (cf. CBC, 1237), adică de rugăciuni care invocă eliberarea de tot ceea ce desparte de Cristos şi împiedică unirea intimă cu El. Şi pentru copii i se cere lui Dumnezeu să-i elibereze de păcatul strămoşesc şi să-i consacre locuinţă a Duhului Sfânt (cf. Ritualul Botezului copiilor, nr. 56). Copiii. A ne ruga pentru copii, pentru sănătatea spirituală şi trupească. Este un mod de a-i ocroti pe copii cu rugăciunea. Aşa cum atestă Evangheliile, Isus însuşi i-a combătut şi i-a alungat pe diavoli pentru a manifesta venirea împărăţiei lui Dumnezeu (cf. Mt 12,28): victoria sa asupra puterii celui rău lasă spaţiu liber stăpânirii lui Dumnezeu care îmbucură şi reconciliază cu viaţa.

Botezul nu este o formulă magică, ci un dar al Duhului Sfânt care îl abilitează pe cel care-l primeşte "să lupte împotriva duhului răului", crezând că "Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său ca să zdrobească puterea satanei şi să-l conducă pe om din întuneric la lumina împărăţiei sale" (cf. Ritualul Botezului copiilor, nr. 56). Ştim din experienţă că viaţa creştină este supusă mereu ispitei, mai ales ispitei de a se despărţi de Dumnezeu, de voinţa sa, de comuniunea cu El, pentru a recădea în laţurile seducţiilor lumeşti. Şi Botezul ne pregăteşte, ne dă forţă pentru această luptă zilnică, şi lupta împotriva diavolului care - cum spune sfântul Petru - ca un leu încearcă să ne devoreze, să ne distrugă.

În afară de rugăciune, este apoi ungerea pe piept cu uleiul catecumenilor, care "primesc vigoare pentru a renunţa la diavol şi la păcat, înainte de a se apropia de izvor şi a se renaşte la viaţă nouă" (Binecuvântarea uleiurilor, Premise, nr. 3). Datorită proprietăţii uleiului de a pătrunde în ţesuturile corpului purtând acolo binefacere, luptătorii antici obişnuiau să se ungă cu ulei pentru a tonifica muşchii şi pentru a scăpa mai uşor de prinderea adversarului. În lumina acestui simbolism creştinii din primele secole au adoptat obiceiul de a unge trupul candidaţilor la Botez cu uleiul binecuvântat de episcop[1], cu scopul de a semnifica, prin acest "semn de mântuire", că puterea lui Cristos Mântuitorul întăreşte pentru a lupta împotriva răului şi a-l învinge (cf. Ritualul Botezului copiilor, nr. 105).

Este obositor a lupta împotriva răului, a scăpa de înşelăciunile sale, a relua forţă după o luptă epuizantă, dar trebuie să ştim că toată viaţa creştină este o luptă. Însă trebuie să ştim şi că nu suntem singuri, că Maica Biserică se roagă pentru ca fiii săi, renăscuţi prin Botez, să nu cadă în cursele celui rău ci să-l învingă prin puterea Paştelui lui Cristos. Întăriţi de Domnul Înviat, care l-a înfrânt pe principele acestei lumi (cf. In 12,31), şi noi putem repeta cu credinţa sfântului Paul: "Toate le pot în cel care mă întăreşte" (Fil 4,13). Noi toţi putem învinge, putem învinge toate, dar cu forţa care îmi vine de la Isus.

________________

APEL
pentru Summit-ul inter-coreean

Vinerea următoare, 27 aprilie, la Panmunjeom se va ţine un Summit inter-coreean, la care vor lua parte liderii din cele două Corei, domnul Moon Jae-in şi domnul Kim Jong Un. Această întâlnire va fi o ocazie propice pentru a demara un dialog transparent şi un parcurs concret de reconciliere şi de fraternitate regăsită, cu scopul de a garanta pacea în peninsula coreeană şi în lumea întreagă.

Poporului coreean, care doreşte cu ardoare pacea, asigur rugăciunea mea personală şi apropierea întregii Biserici. Sfântul Scaun însoţeşte, susţine şi încurajează orice iniţiativă utilă şi sinceră pentru a construi un viitor mai bun, în vederea întâlnirii şi a prieteniei dintre popoare. Celor care au responsabilităţi politice directe le cer să aibă curajul speranţei făcându-se "artizani" ai păcii, în timp ce îi îndemn să continue cu încredere drumul întreprins pentru binele tuturor. Şi de vreme ce Dumnezeu este Tatăl tuturor şi Tată al păcii, vă invit să-l rugăm pe Tatăl nostru, pe Dumnezeu, Tată al tuturor, pentru poporul coreean, fie cei care sunt în sud fie cei care sunt în nord.

Recitarea rugăciunii "Tatăl nostru".

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Notă:
[1] Iată rugăciunea de binecuvântare, expresivă a semnificaţiei acestui ulei: "O, Dumnezeule, sprijin şi apărarea a poporului tău, binecuvântează acest ulei în care ai voit să ne dăruieşti un semn al puterii tale divine; dăruieşte energie şi vigoare catecumenilor care vor primi ungerea cu el, pentru ca luminaţi de înţelepciunea ta, să înţeleagă mai profund Evanghelia lui Cristos; susţinuţi de puterea ta, să asume cu generozitate angajamentele vieţii creştine; făcuţi vrednici de adopţia ca fii, să guste bucuria de a se renaşte şi de a trăi în Biserica ta": Binecuvântarea uleiurilor, n. 21.

preluare: ercis.ro

Comments are closed.