By Verset : Matei 5, 13-16
This text will be replaced with audio if available.

Papa Francisc: Audienţa generală de miercuri, 23 mai 2018

Cateheze despre Mir sau Confirmaţiune - 1. Mărturia creştină

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

După catehezele despre Botez, aceste zile care urmează după solemnitatea Rusaliilor ne invită să reflectăm asupra mărturiei pe care Duhul o trezeşte în cei botezaţi, punând în mişcare viaţa lor, deschizând-o spre binele celorlalţi. Isus a încredinţat discipolilor săi o misiune mare: "Voi sunteţi sarea pământului, voi sunteţi lumina lumii" (cf. Mt5,13-16). Acestea sunt imagini care ne fac să ne gândim la comportamentul nostru, pentru că fie carenţa fie excesul de sare fac dezgustătoare mâncarea, aşa cum lipsa sau excesul de lumină împiedică să vedem. Cine poate cu adevărat să ne facă sare care dă gust şi fereşte de stricare, şi lumină care luminează lumea, este numai Duhul lui Cristos! Şi acesta este darul pe care-l primim în sacramentul Mirului sau Confirmaţiunii, asupra căruia doresc să mă opresc ca să reflectez cu voi. Se numeşte "Confirmaţiune" deoarece confirmă Botezul şi îi întăreşte harul (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1289); aşa cum şi "Mir", din faptul că îl primim pe Duhul Sfânt prin ungerea cu "mir" ("crismă") - ulei amestecat cu mirodenii consacrat de episcop -, termen care face trimitere la "Cristos", Unsul cu Duhul Sfânt.

A ne renaşte la viaţa divină la Botez este primul pas; după aceea trebuie să ne comportăm ca fii ai lui Dumnezeu, adică să ne conformăm lui Cristos care acţionează în sfânta Biserică, lăsându-ne implicaţi în misiunea sa în lume. De asta se ocupă ungerea Duhului Sfânt: "fără puterea sa, nimic nu este în om" (cf. Secvenţa de la Rusalii). Fără puterea Duhului Sfânt nu putem să facem nimic: Duhul este cel care ne dă forţa pentru a merge înainte. Aşa cum toată viaţa lui Isus a fost însufleţită de Duhul, tot aşa viaţa Bisericii şi a fiecărui membru al său se află sub conducerea aceluiaşi Duh.

Zămislit de Fecioară prin lucrarea Duhului Sfânt, Isus întreprinde misiunea sa după ce, ieşind din apa Iordanului, este consacrat de Duhul care coboară şi rămâne asupra Lui (cf. Mc 1,10; In 1,32). El declară asta în mod explicit în sinagoga din Nazaret: este frumos cu se prezintă Isus, care este cartea de identitate a lui Isus în sinagoga din Nazaret! Să ascultăm cum face asta: "Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună" (Lc 4,18). Isus se prezintă în sinagoga din satul său ca Unsul, Cel care a fost uns de Duhul.

Isus este plin de Duh Sfânt şi este izvorul Duhului promis de Tatăl (cf. In 15,26; Lc 24,49; Fap 1,8; 2,33). În realitate, în seara de Paşte, Cel Înviat suflă asupra discipolilor spunându-le: "Primiţi-l pe Duhul Sfânt" (In 20,22); şi în ziua de Rusalii puterea Duhului coboară asupra apostolilor în formă extraordinară (cf. Fap 2,1-4), aşa cum o cunoaştem noi.

"Respiraţia" lui Cristos Înviat umple de viaţă plămânii Bisericii; şi de fapt, blocările discipolilor, "umpluţi de Duh Sfânt", se deschid pentru a proclama tuturor marile lucrări ale lui Dumnezeu (cf. Fap 2,1-11).

Rusaliile - pe care le-am celebrat duminica trecută - sunt pentru Biserică ceea ce a fost pentru Cristos ungerea Duhului primită la Iordan, adică Rusaliile sunt impulsul misionar de a consuma viaţa pentru sfinţirea oamenilor, pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă în fiecare sacrament acţionează Duhul, în mod special în Confirmaţiune sau Mir "credincioşii primesc ca dar pe Duhul Sfânt" (Paul al VI-lea, Constituţia apostolică Divinae consortium naturae). În momentul în care face ungerea, episcopul spune: "Primeşte pecetea Duhului Sfânt care ţi-a fost dăruit": este marele dar al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Şi noi toţi îl avem pe Duhul Sfânt înăuntru. Duhul este în inima noastră, în sufletul nostru. Şi Duhul ne conduce în viaţă pentru ca noi să devenim sare justă şi lumină justă pentru oameni.

Dacă la Botez Duhul Sfânt este cel care ne cufundă în Cristos, la Confirmaţiune sau Mir Cristos este cel care ne umple cu Duhul său, consacrându-ne ca martori ai săi, părtaşi de acelaşi principiu de viaţă şi de misiune, conform planului Tatălui ceresc. Mărturia dată de cei miruiţi manifestă primirea Duhului Sfânt şi docilitatea faţă de inspiraţia sa creatoare. Eu mă întreb: cum se vede că am primit darul Duhului? Dacă săvârşim faptele Duhului, dacă rostim cuvintele învăţate de Duhul Sfânt (cf. 1Cor 2,13). Mărturia creştină constă în a face numai şi tot ceea ce Duhul lui Cristos ne cere, dându-ne puterea de a îndeplini asta.

________________

Invitaţie la rugăciune pentru catolicii din China

Mâine, 24 mai 2018, este sărbătoarea anuală a Sfintei Fecioare Maria "Ajutorul creştinilor", venerată îndeosebi în sanctuarul din Sheshan, în Shanghai, din China.

Această sărbătoare ne invită să fim uniţi spiritual cu toţi credincioşii catolici care trăiesc în China. Pentru ei o rugăm pe Sfânta Fecioară Maria, pentru ca să poată trăi credinţa cu generozitate şi seninătate şi pentru ca să ştie să facă gesturi concrete de fraternitate, înţelegere şi reconciliere, în deplină comuniune cu Succesorul lui Petru.

Preaiubiţi discipoli ai Domnului din China, Biserica universală se roagă cu voi şi pentru voi, aşa încât în mijlocul dificultăţilor să puteţi continua să vă încredinţaţi voinţei lui Dumnezeu. Sfânta Fecioară Maria nu vă va lipsi niciodată de ajutorul său şi vă va păzi cu iubirea sa de mamă.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

preluare: ercis.ro

Comments are closed.