By Verset : Ioan 10,1-10
This text will be replaced with audio if available.

Papa Francisc: Regina Coeli (3 mai 2020)

Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Duminica a patra a Paştelui, pe care o celebrăm astăzi, este dedicată lui Isus, Bunul Păstor. Evanghelia spune: "Oile ascultă glasul lui: el îşi cheamă oile pe nume" (In 10,3). Domnul ne cheamă pe nume, ne cheamă pentru că ne iubeşte. Însă, mai spune evanghelia, există alte glasuri, care nu trebuie urmate: cele ale străinilor, hoţilor şi tâlharilor care vor răul oilor.

Aceste glasuri diferite răsună înăuntrul nostru. Există glasul lui Dumnezeu, care cu gentileţe vorbeşte conştiinţei, şi există glasul ispititor care induce la rău. Cum se recunoaşte glasul bunului Păstor de cel al tâlharului, cum se distinge inspiraţia lui Dumnezeu de sugestia celui rău? Se poate învăţa să se discearnă aceste două glasuri: de fapt, ele vorbesc două limbi diferite, adică au moduri opuse pentru a bate la uşa inimii noastre. Vorbesc limbi diferite. Aşa cum noi ştim să distingem o limbă de alta, putem distinge şi glasul lui Dumnezeu de glasul celui rău. Glasul lui Dumnezeu nu obligă niciodată: Dumnezeu se propune, nu se impune. În schimb glasul rău seduce, asaltează, constrânge: trezeşte iluzii orbitoare, emoţii atrăgătoare, dar trecătoare. La început străluceşte, ne face să credem că suntem atotputernici, însă după aceea ne lasă cu gol înăuntru şi ne acuză: "Tu nu valorezi nimic". În schimb, glasul lui Dumnezeu ne corectează, cu atâta răbdare, însă mereu ne încurajează, ne mângâie: mereu alimentează speranţa. Glasul lui Dumnezeu este un glas care are un orizont, în schimb glasul celui rău te duce la un zid, te duce în colţ.

O altă diferenţă. Glasul duşmanului distrage de la prezent şi vrea să ne concentrăm asupra temerilor din viitor sau asupra tristeţilor din trecut - duşmanul nu vrea prezentul -: face să reapară amărăciunile, amintirile nedreptăţilor îndurate, despre cel care ne-a făcut rău..., atâtea amintiri urâte. În schimb glasul lui Dumnezeu vorbeşte la prezent: "Acum poţi să faci bine, acum poţi să exerciţi creativitatea iubirii, acum poţi să renunţi la regretele şi la remuşcările care ţin prizonieră inima ta". Ne însufleţeşte, ne duce înainte, dar vorbeşte la prezent: acum.

De asemenea: cele două glasuri trezesc în noi întrebări diferite. Aceea care vine de la Dumnezeu va fi: "Ce anume îmi face bine?" În schimb ispititorul va insista asupra unei alte întrebări: "Ce anume îmi vine să fac?" Ce anume îmi vine: glasul rău se roteşte mereu în jurul eului, al impulsurilor sale, al nevoilor sale, al acelui tot şi imediat. Este ca mofturile copiilor: totul şi acum. În schimb, glasul lui Dumnezeu nu promite niciodată bucuria la preţ ieftin: ne invită să mergem dincolo de eul nostru pentru a găsi adevăratul bine, pacea. Să ne amintim: răul nu dăruieşte niciodată pace, pune frenezie mai înainte şi lasă amărăciune după aceea. Acesta este stilul răului.

În sfârşit, glasul lui Dumnezeu şi cel al ispititorului vorbesc în "ambiente" diferite: duşmanului îi place întunericul, falsitatea, bârfa; Domnului îi place lumina soarelui, adevărul, transparenţa sinceră. Duşmanul ne va spune: "Închide-te în tine însuţi, şi aşa nimeni nu te înţelege şi nu te ascultă, să nu ai încredere!" Dimpotrivă, binele invită să ne deschidem, să fim limpezi şi încrezători în Dumnezeu şi în ceilalţi. Iubiţi fraţi şi surori, în acest timp atâtea gânduri şi preocupări ne fac să intrăm din nou în noi înşine. Să dăm atenţie glasurilor care ajung la inima noastră. Să ne întrebăm de unde vin. Să cerem harul de a recunoaşte şi a urma glasul bunului Păstor, care ne face să ieşim din ţarcurile egoismului şi ne conduce la păşunile libertăţii adevărate. Sfânta Fecioară Maria, Maica Bunului Sfat, să orienteze şi să însoţească discernământul nostru.

_______________

După Regina coeli

Iubiţi fraţi şi surori!

Astăzi se celebrează Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii. Existenţa creştină este în întregime şi mereu răspuns la chemarea lui Dumnezeu, în orice stare de viaţă. Această zi ne aminteşte ceea ce a spus Isus într-o zi, adică ogorul împărăţiei lui Dumnezeu cere multă muncă şi trebuie să-l rugăm pe Tatăl pentru ca să trimită lucrători să muncească în ogorul său (cf. Mt 9,37-38). Preoţia şi viaţa consacrată cer curaj şi perseverenţă; şi fără rugăciune nu se merge înainte pe acest drum. Îi invit pe toţi să invocăm de la Domnul darul de lucrători buni pentru împărăţia sa, cu inima şi mâinile disponibile la iubirea sa.

Încă o dată aş vrea să exprim apropierea mea de bolnavii de Covid-19, de cei care se dedică îngrijirii lor, de toţi cei care, în orice mod, suferă datorită pandemiei. Doresc, în acelaşi timp, să sprijin şi să încurajez colaborarea internaţională care se activează cu diferite iniţiative, pentru a răspunde în mod adecvat şi eficace la criza gravă pe care o trăim. De fapt, este important să se pună împreună capacităţile ştiinţifice, în mod transparent şi dezinteresat, pentru a găsi vaccinuri şi tratamente şi a garanta accesul universal la tehnologiile esenţiale care să permită fiecărei persoane infectate, în orice parte a lumii, să primească îngrijirile sanitare necesare.

Adresez în gând special Asociaţiei "Meter", promotoare a Zilei naţionale pentru copiii victime ale violenţei, exploatării şi indiferenţei. Îi încurajez pe responsabili şi pe lucrători să continue acţiunea lor de prevenţie şi de sensibilizare a conştiinţelor alături de diferitele agenţii educative. Şi le mulţumesc copiilor din asociaţie care mi-au trimis un collage cu sute de margarete colorate de ei. Mulţumesc!

Am început de curând luna mai, lună mariană prin excelenţă, în timpul căreia credincioşilor le place să viziteze sanctuarele dedicate Sfintei Fecioare Maria. Anul acesta, din cauza situaţiei sanitare, mergem în mod spiritual în aceste locuri de credinţă şi de evlavie, pentru a depune în inima Sfintei Fecioare preocupările, aşteptările şi proiectele noastre pentru viitor.

Şi pentru că rugăciunea este o valoare universală, am primit propunerea Înaltului Comitet pentru Fraternitatea Umană pentru ca la 14 mai credincioşii din toate religiile să se unească spiritual într-o zi de rugăciune şi post şi fapte de caritate, pentru a-l implora pe Dumnezeu să ajute omenirea ca să depăşească pandemia de coronavirus. Amintiţi-vă: 14 mai, toţi credincioşii împreună, credincioşi din diferite tradiţii, pentru a ne ruga, a posti şi a face fapte de caritate.

Urez tuturor o duminică frumoasă! Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine! Poftă bună şi la revedere.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
preluare: ercis.ro

Comments are closed.