By Verset :
This text will be replaced with audio if available.

 „Evangelii Gaudium”

La sfârșitul anului credinței, papa Francisc a oferit Bisericii și tuturor oamenilor de bunăvoință exortația apostolică Evangelii Gaudium - Bucuria Evangheliei. Prin această Exortaţie, Papa ne cheamă la o nouă etapă evanghelizatoare, la un drum marcat de bucurie pentru a “indica căile Bisericii semenilor nostri”. Este vorba de un apel adresat tuturor creştinilor „de a ieşi din propria comoditate, având curajul de a ajunge la toate periferiile care au nevoie de lumina Evangheliei”. Da, e adevărat, noi toţi creștinii suntem chemaţi la o nouă ieşire misionară, toți membrii parohiilor trebuie să fim mai aproape de oamenii de azi pentru a ne bucura de adevărate roade în credință. Pentru aceasta, papa ne învață că e necesar să ne concentăm asupra a ceea ce este essential, adică să evindențiem frumuseţea iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu manifestată în Isus Cristos, mort şi înviat.

Suntem biserică, iar biserica lui Cristos este casa paternă în care se găsește loc pentru fiecare, cu propria viaţă plină de dificultăţi. Astfel, neliniştea sfântă şi preocuparea conştiinţelor noastre nu trebuie să fie alta decât aceea de a ne îndrepta spre fraţii noştrii lipsiţi de prietenia lui Isus. Desigur, nu-i putem uita pe creştinii persecutați…

Această deschidere sau mai corect spus această mare deschidere ne conduce la descoperirea deşerturilor societăţii unde sunt multe semnale ale „setei de Dumnezeu”: este aşadar nevoie de persoane de speranţă, „persoane amfore pentru a le da de băut altora” (86) deoarece „Fiul lui Dumnezeu, în întruparea sa, ne-a îndemnat la revoluţia blândeţii” (88). Mă opresc doar la aceste câteva idei ale papei pentru a putea surpinde esențialul.

Dacă Conciliul Vatican II sublinia faptul că Biserica din natura ei este misionară, este trimisă la toți oamenii, la toate popoarele, contextul actual al bisericii și lumii redezvăluie identitatea noastră creștină. Aceasta, insistă papa, impune un nou avânt pastoral, ne cheamă clipă de clipă la o mărturisire vie a credinței cu noi metode, ne poartă spre persoanele care au cea mai mare urgență de vestea cea bună adusă de Cristos. Nu este o opțiune, ci o datorie a iubirii, a blândeții lui Cristos!

Biserica nu se poate inchide în ea însăși, căci menirea ei este să propovăduiască, să meargă, să predice prin cuvânt și trăire... să revoluționeze. Pentru aceasta, individualismul și separatismul trebuie excluse pentru a nu compromite misiunea comună, revoluția - cum o mai numește papa, la care ne-a chemat Dumnezeu prin Isus Cristos, în Duhul Sfânt.

Suntem în pragul Adventului, a timpului de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Craciunului. Să-I cerem Domnului prin mijlocirea Sf. Anton de Padova și acest har de a ne apropia mai mult unii de alții și de a ne angaja să mărturisim credința noastră cu un nou elan în fiecare zi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.