By Verset : Ioan 12, 24
This text will be replaced with audio if available.

Fer. Vladimir Ghika, preot martir
1873-1954
n.: la 25 decembrie 1873, Constantinopol, Turcia
d.: la 16 mai 1954, Jilava, România
16 mai (latin)

Vladimir Ghika s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1873 la Constantinopol, în familia de principi care a dat Moldovei şi Valahiei zece domnitori. După ce a studiat literatură şi drept, medicină şi istorie, ajunge la Roma unde studiază filosofie şi teologie la Colegiul dominican Sfântul Toma, din Roma. În 1902 intră oficial în Biserica Catolică şi va lucra toată viaţa în favoarea unităţii Bisericii.

În tinereţe îl însoţeşte în misiunile diplomatice pe fratele său Dimitrie, dar este mereu gata să pună în practică idealuri caritative fără precedent în România. Le-a adus la Bucureşti pe surorile Sfântului Vicenţiu de Paul şi cu ele a pus bazele primului dispensar gratuit pentru săraci. A creat un serviciu de ambulanţe pentru victimele Răscoalei din 1907 şi a îngrijit soldaţii bolnavi în timpul Războiului din Balcani, ca şi în Primul Război Mondial.

În 1923 este hirotonit preot la Paris, unde şi lucrează pentru străinii şi marginalizaţi, ca şi în cartierul periferic al Parisului, Villejuif, iar la Auberive a întemeiat Comunitatea Sfântul Ioan. Este numit Protonotar Apostolic de către Sfântul Părinte şi ales membru al Comitetului permanent al Congreselor Euharistice Internaţionale. În această calitate a dus pe toate meridianele Pământului mărturia credinţei şi a iubiri sale.

Începând cu 1939 îl regăsim în România, unde rămâne chiar şi după 1947, când ştia că se apropie vremuri de suferinţă pentru compatrioţii săi. Pentru că a susţinut comuniunea cu Roma a Bisericii Catolice în România, a fost arestat în 1952 şi condamnat un an mai târziu. După un an în care le-a alinat suferinţa celor din închisoare, pe data de 16 mai 1954, ca şi Isus pe Cruce, îşi încredinţează sufletul în mâinile Tatălui Ceresc.

Procesul informativ în vederea beatificării şi canonizării a început în 2002. Dosarul complet a fost înaintat la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor pe 2 februarie 2012. Pe baza acestuia, după ce a avut părerea unanim favorabilă a teologilor şi a cardinalilor, Sfântul Părinte Papa Francisc a recunoscut martiriul lui Vladimir Ghika pe 27 martie 2013. Astfel, Monseniorul Vladimir Ghika a fost beatificat la 31 august 2013, la Bucureşti.

Sursa: ARCB

preluare: sfinticatolici.ro

Rugăciune: 

Doamne Isuse Cristoase, Marele și Veșnicul Preot al sufletelor noastre, Tu i-ai trimis pe apostolii și discipolii Tăi în lumea întreagă, pentru a duce tuturor oamenilor vestea cea bună a iubirii Tale. În pragul sacrificiului Tău suprem pentru mântuirea lumii, la cina de pe urmă, Te-ai rugat Tatălui ceresc ca Biserica Ta să fie una.

Privește cu bunăvoință la poporul român, din sânul căruia l-ai ales pe Vladimir Ghika – suflet nobil atât din naștere cât și prin vocație. El a dat mărturie despre Tine cu zel apostolic pe toate meridianele pământului și și-a pecetluit credința neclintită în Tine cu prețul martiriului său.

Fă ca exemplul său de credință și de iubire să strălucească tot mai mult printre noi. Așa cum în vremea petrecerii sale pământești săvârșea, prin puterea Ta, mărețe fapte de binefacere, iar la chemarea Ta îmbina armonios Orientul cu Occidentul, tot astfel acum, pentru meritele și sfințenia martiriului său, dăruiește-ne harul pe care ți-l cerem din adâncul inimii … (aici se spune harul cerut), pentru ca el să fie canonizat cât mai curând și să mijlocească într-un viitor cât mai apropiat unirea tuturor creștinilor, spre slava Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

Invocații (litanie) către Fericitul Vladimir Ghika

Fericite Vladimir Ghika, R.: Roagă-te pentru noi
Fericite Vladimir, ascultător supus voinței divine R.
Fericite Vladimir, slujitor fidel în Biserica lui Cristos R.
Fericite Vladimir, dăruit cu totul activităților caritative R.
Fericite Vladimir, voce neobosită de chemare la convertire R.
Fericite Vladimir, strălucit îndrumător spiritual R.
Fericite Vladimir, profet al timpurilor noastre R.
Fericite Vladimir, semănător al spiritului evanghelic R.
Fericite Vladimir, înzestrat cu prudență și înțelepciune R.
Fericite Vladimir, mângâietor al celor disperați R.
Fericite Vladimir, călăuză spre Dumnezeu a celor cu inimile împietrite R.
Fericite Vladimir, apărătorul celor nedreptățiți R.
Fericite Vladimir, înger al blândeții R.
Fericite Vladimir, floare a bunătății R.
Fericite Vladimir, model de laic consacrat R.
Fericite Vladimir, preot și jertfă plăcută lui Dumnezeu R.
Fericite Vladimir, misionar în întreaga lume R.
Fericite Vladimir, mărturisitor al lui Cristos R.
Fericite Vladimir, vrednic ucenic în școala suferinței R.
Fericite Vladimir, privire limpede asupra Bisericii din Orient și Occident R.
Fericite Vladimir, exemplu de cinstire a Sf. Euharistii și a Maicii Domnului B
Fericite Vladimir, om al rugăciunii statornice în timpurile noastre R.
Fericite Vladimir, orientat spre realizarea binelui comun R.
Fericite Vladimir, sărac printre cei mai săraci R.
Fericite Vladimir, condamnat pentru credința în Cristos și a Bisericii R.
Fericite Vladimir, curajos apărător al adevărului R.
Fericite Vladimir, icoană a apostolatului discret și rodnic R.
Fericite Vladimir, ucenic devotat în iubirea de Dumnezeu și de aproapele R.
Fericite Vladimir, ocrotitorul familiilor R.
Fericite Vladimir, bucuria copiilor R.
Fericite Vladimir, îndrumătorul tinerilor și al studenților R.
Fericite Vladimir, ajutorul tuturor celor suferinzi R.
Fericite Vladimir, lumina celor rătăciți R.
Fericite Vladimir, susținătorul unirii tuturor creștinilor R.
Fericite Vladimir, mijlocitorul cererilor și rugăciunilor noastre. R.

Roagă-te pentru noi Fericite Vladimir
Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Isus Cristos

Să ne rugăm.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, care i-ai dat Fericitului Vladimir, preot și martir, puterea să mărturisească prezența vie a iubirii tale chiar și în timpul persecuției, prin mijlocirea și exemplul său dăruiește-ne harul să perseverăm în slujirea ta, în comuniunea credinței apostolice. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Comments are closed.