By Verset : Luca 6,36
This text will be replaced with audio if available.

 "Ajută-mă, Doamne, ca ochii mei să fie milostivi, ca să nu suspectez niciodată, nici să nu judec după aparenţele exterioare, ci să discern frumuseţea în sufletul aproapelui meu şi să-i vin în ajutor.

Ajută-mă, Doamne, ca urechea mea să fie milostivă, ca să mă aplec asupra nevoilor aproapelui meu şi să nu rămân indiferentă la durerile şi la plângerile sale.

Ajută-mă, Doamne, ca limba mea să fie milostivă, ca să nu vorbesc niciodată de rău pe aproapele meu, ci să am pentru fiecare, un cuvânt de mângâiere şi de iertare.

Ajută-mă, Doamne, ca mâinile mele să fie milostive şi pline de fapte bune, ca să ştiu să fac bine aproapelui meu şi să iau asupra mea sarcinile cele mai grele şi cele mai neplăcute.

Ajută-mă, Doamne, ca picioarele mele să fie milostive, ca să mă grăbesc în ajutorul aproapelui meu, dominându-mi propria oboseală şi plictiseală. Adevărata mea odihnă este să-l slujesc pe aproapele meu.

Ajută-mă, Doamne, ca inima mea să fie milostivă, ca să simt toate suferinţele aproapelui meu. Nu voi refuza nimănui inima mea. Ma voi comporta cu sinceritate chiar şi si cu aceia care vor abuza de bunătatea mea, in timp ce eu mă voi refugia în Inima preamilostivă a lui Isus. Voi tăinui propriile mele suferinţe.

Fie ca milostivirea Ta să locuiască în mine, o, Dumnezeul meu. Amin!"

Sf. Faustina Kowalska

Comments are closed.