By Verset : Luca 10,25-37
This text will be replaced with audio if available.

RUGACIUNE PENTRU A DEVENI MILOSTIVI

Ajută-mă, Doamne, ca ochii mei să fie milostivi, ca să nu suspectez niciodată, nici să nu judec după aparenţele exterioare, ci să discern frumuseţea în sufletul aproapelui meu şi să-i vin în ajutor.

Ajută-mă, Doamne, ca urechea mea să fie milostivă, ca să mă aplec asupra nevoilor aproapelui meu şi să nu rămân indeferentă la durerile şi la plângerile sale.

Ajută-mă, Doamne, ca limba mea să fie milostivă, ca să nu vorbesc niciodată de rău pe aproapele meu, ci să am pentru fiecare, un cuvânt de mângâiere şi de iertare.

Ajută-mă, Doamne, ca mâinile mele să fie milostive şi pline de fapte bune, ca să ştiu să fac bine aproapelui meu şi să iau asupra mea sarcinile cele mai grele şi cele mai neplăcute.

Ajută-mă, Doamne, ca picioarele mele să fie milostive, ca să mă grăbesc în ajutorul aproapelui meu, dominându-mi propria oboseală şi plictiseală.
Adevărata mea odihnă este să-l slujesc pe aproapele meu.

Ajută-mă, Doamne, ca inima mea să fie milostivă, ca să simt toate suferinţele aproapelui meu. Nu voi refuza nimănui inima mea. Îi voi frecventa cu sinceritate chiar şi pe aceia care, ştiind asta, vor abuza de bunătatea mea, iar eu mă voi închide în Inima preamilostivă a lui Isus.

Voi tăinui propriile mele suferinţe.

Fie ca milostivirea Ta să sălăşluiască în mine, o, Dumnezeul meu. Amin!
(Sf. Faustina Kowalska)

Consacrarea lumii întregi către milostivirea lui Dumnezeu (Sf. Ioan Paul al II-lea)

Dumnezeule, Părinte Îndurător, care ai făcut cunoscută iubirea ta în fiul tău Isus Cristos şi ai revărsat-o asupra noastră, prin Duhul Sfânt Mângâietor, îţi încredinţăm astăzi destinul lumii întregi şi al fiecărui om. Priveşte spre noi, cei păcătoşi, reînsănătoşeşte-ne de toată slăbiciunea noastră, înfrânge tot răul şi fă ca toţi locuitorii pământului să experimenteze îndurarea ta, pentru ca numai în tine, Dumnezeule unul şi întreit, să găsească mereu izvorul speranţei! Veşnice Părinte, pentru pătimirea sa dureroasă şi învierea Fiului tău, te rugăm să ai milă de noi şi de lumea întreagă! Amin.

sursa: www.milostivirealuidumnezeu.ro.

Comments are closed.