By Verset : Galateni, 5,6
This text will be replaced with audio if available.

O Isuse, Te cred de faţă în Preasfântul Sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima şi doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit şi plin de căinţă. Ştiu că sunt nevrednic de un asemenea dar, dar mă încred în bunătatea Ta Iubirea Ta faţă de suflete te va aduce şi în inima mea, pentru ca să rămâi în mine şi eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită, pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin! Amin.

după câteva clipe de reculegere).

Te îmbrăţişez, iubitul meu Mântuitor, şi mă dăruiesc cu totul ţie. Dă-mi numai dragostea ta şi fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voinţa ta.

Rugăciune:

Doamne Isuse, Mântuitorul nostru, tu ai chemat pe oameni la tine pentru a-i mântui şi pentru a le împărţi binefacerile tale divine. Vin şi eu, plin de păcate şi de greşeli, pentru a mă învrednici de iertare şi pentru a implora harul tău. Ajută-mă să fac bine şi cu evlavie această împărtăşanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea şi darurile tale, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

Împărtăşania spirituală explicată:

Situaţia actuală generată de noul coronavirus şi de eforturile autorităţilor civile şi bisericeşti de a reduce cât mai mult posibil răspândirea infecţiei îi împiedică pe mulţi creştini să participe la celebrarea sfintei Liturghii şi să se împărtăşească cu sfânta Euharistie. Suntem, aşadar, provocaţi să descoperim căile prin care Mântuitorul Isus Cristos continuă să vină spre noi, în viaţa noastră cotidiană.

Sfântul Părinte papa Francisc a subliniat la rugăciunea Angelus de pe 15 martie 2020 că una dintre cele mai rodnice căi prin care Isus vine la noi şi în astfel de situaţii este împărtăşania spirituală: "În această situaţie de pandemie, în care am ajuns să trăim mai mult sau mai puţin izolaţi, suntem invitaţi să redescoperim şi să aprofundăm valoarea comuniunii care uneşte pe toţi membrii Bisericii. Uniţi cu Cristos nu suntem niciodată singuri, ci formăm un unic trup, al cărui cap este el. Este o unire care se alimentează cu rugăciunea, precum şi cu împărtăşirea spirituală cu Euharistia, o practică foarte recomandată când nu este posibil să se primească sacramentul".

Şi episcopul nostru, Preasfinţitul Iosif Păuleţ, ne îndeamnă în aceste vremuri dificile să redescoperim importanţa împărtăşaniei spirituale şi să o practicăm cu evlavie pentru a primi foloasele sale spirituale.

Ce înseamnă împărtăşanie spirituală?

Împărtăşania spirituală este dorinţa arzătoare de a-l primi pe Cristos, care este prezent în sfânta Împărtăşanie. Este un act spiritual prin care cei care nu au posibilitatea de a se împărtăşi se unesc cu Isus Cristos printr-o dorinţă ce izvorăşte din credinţă şi este hrănită de iubire. Reprezintă aşadar o rugăciune prin care îi arătăm lui Dumnezeu aspiraţia noastră de a fi uniţi cu el, oferindu-i chiar şi durerea de a nu reuşi să desăvârşim această unire prin primirea preasfântului sacrament.

De ce este importantă împărtăşania spirituală?

Pentru că înrădăcinează şi mai mult viaţa creştină în iubirea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Paul al II-lea ne oferă tocmai această motivaţie atunci când afirma în ultima enciclică a pontificatului său: "E necesar să cultivăm în inimi dorinţa constantă după sacramentul Euharistiei. În felul acesta s-a născut practica «împărtăşirii spirituale», în mod fericit prezentă în Biserică de multe secole şi recomandată de sfinţii învăţători ai vieţii spirituale. Sfânta Tereza a lui Isus (de Avila) scria: «Când nu primiţi împărtăşania la Liturghia pe care o ascultaţi, împărtăşiţi-vă în mod spiritual, căci este ceva foarte avantajos...; astfel, veţi imprima în voi o iubire adâncă faţă de Domnul nostru»" (Ecclesia de Eucharistia nr. 35).

Care sunt efectele împărtăşaniei spirituale?

Actul împărtăşaniei spirituale reînnoieşte în inima credincioşilor prezenţa spirituală a lui Cristos şi le oferă roadele spirituale ale prezenţei Mântuitorului. Aceste roade sunt în special hrănirea sufletească şi creşterea în harul mântuitor. Prin împărtăşania spirituală este retrezită credinţa şi iubirea faţă de preasfântul sacrament şi, în acelaşi timp, se intensifică dorinţa de a-l primi efectiv atunci când va fi posibil. Deja Conciliul Tridentin vorbea despre roadele spirituale pentru cei care doresc să primească sfânta Împărtăşanie, dar sunt împiedicaţi din diferite motive: "Sunt unii credincioşi care primesc acest sfânt sacrament în mod spiritual: e vorba despre cei care, hrănindu-se cu această pâine cerească doar printr-un act al dorinţei, printr-o credinţă vie «care lucrează prin iubire» (Gal 5,6), obţin astfel roade folositoare".

Când şi cum se face împărtăşania spirituală?

Împărtăşania spirituală se poate face oricând, ţinând însă cont că pentru a primi roadele sale spirituale este nevoie de o anumită reculegere interioară şi de a stabili o reală comuniune de gânduri şi simţire cu Domnul Isus Cristos. Un moment privilegiat pentru împărtăşania spirituală este cel al distribuirii efective a sfintei Împărtăşanii din cadrul sfintei Liturghii, atunci când aceasta este urmărită prin diferitele mijloace de comunicare: televiziune, internet, radio. De asemenea împărtăşania spirituală se recomandă atunci când credincioşii merg la biserică pentru un moment de rugăciune personală. Împărtăşania spirituală poate fi realizată şi în momentele în care întreaga familie se adună pentru rugăciune, devenind astfel un act familial de unire cu Domnul Isus Cristos. Această modalitate se recomandă mai ales în ziua Domnului, când rugăciunea de împărtăşirii spirituale poate fi făcută în comun după ce s-au ascultat şi meditat lecturile biblice ale acelei duminici.

Rugăciunile împărtăşaniei spirituale nu sunt prescrise cu stricteţe de tradiţia Bisericii, aceasta din urmă oferind doar modele de rugăciuni utile pentru un asemenea act. Iată un model de rugăciune, inspirată din practica devoţională a vizitării preasfântului sacrament în biserică:

Împărtăşania spirituală:

O Isuse, te cred de faţă în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima şi doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit şi plin de căinţă. Ştiu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta faţă de suflete te va aduce şi în inima mea, pentru ca să rămâi în mine şi eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită, pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin!

(Vei rămâne câteva clipe în reculegere, în aşteptare).

Te îmbrăţişez, iubitul meu Mântuitor, şi mă dăruiesc cu totul ţie. Dă-mi numai dragostea ta şi fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voinţa ta.

Rugăciune:

Doamne Isuse, Mântuitorul nostru, tu ai chemat pe oameni la tine pentru a-i mântui şi pentru a le împărţi binefacerile tale divine. Vin şi eu, plin de păcate şi de greşeli, pentru a mă învrednici de iertare şi pentru a implora harul tău. Ajută-mă să fac bine şi cu evlavie această împărtăşanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea şi darurile tale, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

Pr. Daniel Iacobuţ
Oficiul pentru Pastoraţia Liturgică şi Sacramente

preluare: ercis.ro

Comments are closed.