By Verset :
This text will be replaced with audio if available.

Decret al Penitenţiariei Apostolice cu privire la indulgenţele plenare pentru credincioşii răposaţi în situaţia actuală de pandemie (23 octombrie 2020)

DECRET

Anul acesta, în actualele contingenţe datorate pandemiei de "covid-19", indulgenţele plenare pentru credincioşii răposaţi vor fi prorogate pentru toată luna noiembrie, cu adaptarea operelor pioase şi a condiţiilor pentru a garanta nevătămarea credincioşilor.

Au venit la această Penitenţiarie Apostolică multe implorări ale păstorilor sacri care cereau ca anul acesta, din cauza epidemiei de "covid-19", să fie comutate operele pioase pentru a obţine indulgenţele plenare aplicabile sufletelor din purgator, conform normei din Manualul indulgenţelor (conc. 29, § 1). Pentru acest motiv Penitenţiaria Apostolică, prin mandat special al Sanctităţii Sale Papa Francisc, cu plăcere stabileşte şi decide ca anul acesta, pentru a evita adunări acolo unde ar fi interzise:

a. indulgenţa plenară pentru cei care vizitează un cimitir şi se roagă pentru răposaţi chiar şi numai mental, stabilită ca regulă numai în zilele de la 1 la 8 noiembrie, poate să fie transferată la alte zile din aceeaşi lună până la sfârşitul ei. Aceste zile, alese liber de fiecare credincios, vor putea fi şi despărţite;

b. indulgenţa plenară din 2 noiembrie, stabilită cu ocazia Comemorării tuturor credincioşilor răposaţi pentru cei care cu pietate vizitează o biserică sau un oratoriu şi acolo recită "Tatăl nostru" şi "Crezul", poate să fie transferată nu numai la duminica precedentă sau următoare sau la ziua solemnităţii tuturor sfinţilor, ci şi la o altă zi din luna noiembrie, la alegerea liberă a fiecărui credincios.

Bătrânii, bolnavii şi toţi cei care din motive grave nu pot ieşi din casă, de exemplu din cauza restricţiilor impuse de autoritatea competentă pentru timpul de pandemie, pentru a evita ca numeroşi credincioşi să se adune în locurile sacre, vor putea obţine indulgenţa plenară cu condiţia ca, unindu-se spiritual cu toţi ceilalţi credincioşi, dezlipiţi complet de păcat şi cu intenţia de a îndeplini imediat ce va fi posibil cele trei condiţii obişnuite (spovadă sacramentală, împărtăşanie euharistică şi rugăciune după intenţiile Sfântului Părinte), în faţa unei imagini a lui Isus sau a Sfintei Fecioare Maria, recită rugăciuni pioase pentru răposaţi, de exemplu Laudele şi Vesperele de la Oficiul pentru Răposaţi, Rozariul marian, coroniţa Milostivirii Divine, alte rugăciuni pentru răposaţi mai îndrăgite de credincioşi, sau se întreţin în citirea meditată a unui din textele evanghelice propuse de liturgia pentru răposaţi, sau îndeplinesc o fapte de milostenie oferind lui Dumnezeu durerile şi suferinţele propriei vieţi.

Pentru o obţinere mai uşoară a harului divin prin caritatea pastorală, această Penitenţiarie roagă cu putere ca toţi preoţii înzestraţi cu facultăţile oportune să se ofere cu generozitate deosebită celebrării sacramentului Pocăinţei şi să administreze Sfânta Împărtăşanie bolnavilor.

Totuşi, cât priveşte condiţiile spirituale pentru obţinerea pe deplin a indulgenţei, se aminteşte să recurgă la indicaţiile date deja în nota "Cu privire la sacramentul Pocăinţei în situaţia actuală de pandemie", dată de această Penitenţiarie Apostolică la 19 martie 2020.

În sfârşit, deoarece sufletele din purgator sunt ajutate de rugăciunile credincioşilor şi în special cu jertfa altarului plăcută lui Dumnezeu (cf. Conciliul Tridentin, Sesiunea a XXV-a, decretul De Purgatorio), toţi preoţii sunt invitaţi cu putere să celebreze de trei ori Sfânta Liturghie în ziua Comemorării tuturor credincioşilor răposaţi, conform constituţiei apostolice Incruentum Altaris, dată de Papa Benedict al XV-lea, de venerată amintire, la 10 august 1915.

Acest decret este valabil pentru toată luna noiembrie. În pofida oricărei dispoziţii contrare.

Dat în Roma, din sediul Penitenţiariei Apostolice, la 22 octombrie 2020, comemorarea sfântului Ioan Paul al II-lea

Cardinal Mauro Piacenza
penitenţiar major

Monsenior Krysztof Nykiel
regent

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
preluare: ercis.ro

Comments are closed.