By Verset : Luca 6,36
This text will be replaced with audio if available.

LITANIA ÎN CINSTEA MILOSTIVIRII LUI DUMNEZEU

Milostivire a lui Dumnezeu, care ţâşneşti din sânul Tatălui, mă încred în Tine!(*)
Milostivire a lui Dumnezeu, cel mai mare atribut al lui Dumnezeu, *
Milostivire a lui Dumnezeu, mister de neconceput, *
Milostivire a lui Dumnezeu, izvor care ţâşneşti din misterul Preasfintei Treimi, *
Milostivire a lui Dumnezeu, de nepătruns pentru orice spirit omenesc sau îngeresc, *
Milostivire a lui Dumnezeu, din care ţâşneşte toată viaţa şi fericirea, *
Milostivire a lui Dumnezeu, mai presus de ceruri, *
Milostivire a lui Dumnezeu, izvor de miracole şi minuni,*
Milostivire a lui Dumnezeu, care învălui întregul univers, *
Milostivire a lui Dumnezeu, venită în lume în Persoana Cuvântului Întrupat, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ai ţâşnit din rana deschisă a Inimii lui Isus, *
Milostivire a lui Dumnezeu, conţinută în Inima lui Isus pentru noi şi mai cu seamă pentru păcătoşi,*
Milostivire a lui Dumnezeu, de nepătruns în instituirea sfintei Euharistii, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în instituirea sfintei Biserici, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în sacramentul sfântului botez, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în îndreptăţirea noastră prin Isus Cristos, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne însoţeşti de-a lungul întregii vieţi, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne învălui în mod deosebit în ceasul morţii, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne dai viaţa veşnică, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne însoţeşti în fiecare clipă a vieţii, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne aperi de focul iadului, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în convertirea păcătoşilor împietriţi, *
Milostivire a lui Dumnezeu, uimire pentru îngeri, de neconceput pentru sfinţi, *
Milostivire a lui Dumnezeu, de nepătruns în toate misterele lui Dumnezeu, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne ridici din orice nimicnicie, *
Milostivire a lui Dumnezeu, izvor al fericirii şi al bucuriei noastre, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care ne chemi din neant la existenţă, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care cuprinzi toate lucrările mâinilor Sale, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care încununezi tot ce există şi va exista, *
Milostivire a lui Dumnezeu, în care suntem cufundaţi cu toţii, *
Milostivire a lui Dumnezeu, dulce alinare a inimilor mâhnite, *
Milostivire a lui Dumnezeu, singura nădejde a sufletelor disperate, *
Milostivire a lui Dumnezeu, odihna inimilor, pace în mijlocul neliniştilor, *
Milostivire a lui Dumnezeu, desfătare şi minunare a sufletelor sfinte, *
Milostivire a lui Dumnezeu, care trezeşti nădejdea împotriva oricărei speranţe, *

(* = mă încred în Tine!)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.