By Verset : Ioan 20,1-9
This text will be replaced with audio if available.

Papa Francisc: Mesajul Urbi et Orbi de Paşte 2021

Iubiţi fraţi şi surori, Paşte fericit! Paşte fericit, sfânt şi senin!

Astăzi răsună în orice parte a lumii vestea Bisericii: "Isus, cel răstignit, a înviat, aşa cum a spus. Aleluia".

Vestea de Paşte nu arată un miraj, nu revelează o formulă magică, nu indică o cale de fugă în faţa situaţiei dificile prin care trecem. Pandemia este încă în plină desfăşurare; criza socială şi economică este foarte grea, în special pentru cei mai săraci; cu toate acestea - şi este scandalos - nu încetează conflictele armate şi se întăresc arsenalurile militare. Şi acesta este scandalul de astăzi.

În faţa, sau mai bine zis, în mijlocul acestei realităţi complexe, vestea de Paşte cuprinde în puţine cuvinte un eveniment care dăruieşte speranţa care nu dezamăgeşte: "Isus, cel răstignit, a înviat". Nu ne vorbeşte despre îngeri sau despre fantome, ci despre un om, un om în carne şi oase, cu o faţă şi un nume: Isus. Evanghelia atestă că acest Isus, răstignit sub Ponţiu Pilat pentru că a spus că este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a treia zi a înviat, după Scripturi şi aşa cum el însuşi prezisese discipolilor săi.

Răstignitul, nu altul, a înviat. Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Fiul său Isus pentru că a împlinit până la capăt voinţa sa de mântuire: a luat asupra sa slăbiciunea noastră, infirmităţile noastre, însăşi moartea noastră; a pătimit durerile noastre, a purtat povara fărădelegilor noastre. Pentru aceasta Dumnezeu Tatăl l-a înălţat şi acum Isus Cristos trăieşte pentru totdeauna şi el este Domnul.

Martorii prezintă un amănunt important: Isus înviat poartă imprimate rănile mâinilor, picioarelor şi coastei. Aceste răni sunt sigiliul peren al iubirii sale faţă de noi. Oricine suferă o încercare dură, în trup şi în spirit, poate găsi refugiu în aceste răni, poate primi prin intermediul lor harul speranţei care nu dezamăgeşte.

Cristos înviat este speranţă pentru cei care încă suferă din cauza pandemiei, pentru bolnavi şi pentru cei care au pierdut o persoană dragă. Domnul să le dea întărire şi să susţină trudele medicilor şi asistenţilor medicali. Toţi, mai ales persoanele mai fragile, au nevoie de asistenţă şi au dreptul de a avea acces la îngrijirile necesare. Acest lucru este şi mai evident în acest timp în care toţi suntem chemaţi să luptăm împotriva pandemiei şi vaccinurile constituie un instrument esenţial pentru această luptă. De aceea, în spiritul unui "internaţionalism al vaccinurilor", îndemn întreaga comunitate internaţională la o angajare împărtăşită pentru a depăşi întârzierile în distribuirea lor şi a favoriza împărtăşirea lor, în special cu ţările mai sărace.

Răstignitul Înviat este întărire pentru cei care au pierdut locul de muncă sau trec prin dificultăţi economice grave şi sunt lipsiţi de ocrotiri sociale adecvate. Domnul să inspire acţiunea autorităţilor publice pentru ca tuturor, în special familiilor mai nevoiaşe, să le fie oferite ajutoarele necesare pentru o întreţinere adecvată. Din păcate pandemia a mărit dramatic numărul săracilor şi disperarea a mii de persoane.

"Este nevoie ca săracii de toate tipurile să spere din nou", spunea Sfântul Ioan Paul al II-lea în călătoria sa în Haiti. Şi tocmai spre iubitul popor haitian se îndreaptă în această zi gândul meu şi încurajarea mea, pentru ca să nu fie doborât de dificultăţi, ci să privească la viitor cu încredere şi speranţă. Şi eu aş spune că se îndreaptă în mod special gândul meu spre voi, preaiubiţi surori şi fraţi haitieni: sunt aproape de voi, sunt aproape de voi şi aş vrea ca problemele să se rezolve definitiv pentru voi. Mă rog pentru asta, iubiţi fraţi şi surori haitieni.

Isus înviat este speranţă şi pentru atâţia tineri care au fost constrânşi să petreacă perioade lungi fără a frecventa şcoala sau universitatea şi să împărtăşească timpul cu prietenii. Cu toţii avem nevoie să trăim relaţii umane reale şi nu numai virtuale, în special la vârsta în care se formează caracterul şi personalitatea. Am auzit asta vinerea trecută la Via crucis a copiilor. Sunt aproape de tinerii din toată lumea şi, la această oră, în special de cei din Myanmar, care se angajează pentru democraţie, făcând să se audă paşnic glasul lor, conştienţi că ura poate să fie risipită numai de iubire.

Lumina Celui Înviat să fie izvor de renaştere pentru migranţi, care fug de război şi mizerie. Pe feţele lor recunoaştem faţa desfigurată şi suferindă a Domnului care urcă pe Calvar. Să nu le lipsească semne concrete de solidaritate şi de fraternitate umană, garanţie a victoriei vieţii asupra morţii pe care o celebrăm în această zi. Mulţumesc ţărilor care îi primesc cu generozitate pe cei suferinzi care caută refugiu, în special Libanului şi Iordaniei, care găzduiesc foarte mulţi refugiaţi fugiţi din conflictul sirian.

Poporul libanez, care trece printr-o perioadă de dificultăţi şi incertitudini, să experimenteze mângâierea Domnului înviat şi să fie susţinut de comunitatea internaţională în propria vocaţie de a fi o ţară de întâlnire, convieţuire şi pluralism.

Cristos pacea noastră să facă să înceteze în sfârşit zgomotul armelor în iubita şi martirizata Sirie, unde milioane de persoane trăiesc de acum în condiţii inumane, precum şi în Yemen, ale cărui evenimente sunt înconjurate de o tăcere asurzitoare şi scandaloasă, şi în Libia, unde se întrevede în sfârşit calea de ieşire dintr-un deceniu de dispute şi ciocniri sângeroase. Toate părţile implicate să se angajeze efectiv pentru a face să înceteze conflictele şi a permite popoarelor epuizate de război să trăiască în pace şi să demareze reconstrucţia respectivelor ţări.

Învierea ne duce, desigur, la Ierusalim. Pentru el implorăm de la Domnul pace şi siguranţă (cf. Ps 122), pentru ca să răspundă la chemarea de a fi loc de întâlnire unde toţi să se poată simţi fraţi şi unde israelieni şi palestinieni să regăsească forţa dialogului pentru a ajunge la o soluţie stabilă, care să vadă două state trăind umăr la umăr în pace şi prosperitate.

În această zi de sărbătoare, gândul meu se întoarce şi la Irak, pe care am avut bucuria de a-l vizita luna trecută, şi care mă rog să poată continua drumul de pacificare întreprins, pentru ca să se realizeze visul lui Dumnezeu al unei familii umane ospitaliere şi primitoare faţă de toţi fiii săi.

Forţa Celui Înviat să susţină populaţiile africane care văd propriul viitor compromis de violenţe interne şi de terorismul internaţional, în special în Sahel şi în Nigeria, precum şi în regiunea Tigray şi Cabo Delgado. Să continue eforturile pentru a găsi soluţii paşnice la conflicte, respectând drepturile umane şi sacralitatea vieţii, cu un dialog fratern şi constructiv în spirit de reconciliere şi de solidaritate eficientă.

Prea multe războaie şi prea multe violenţe există încă în lume! Domnul, care este pacea noastră, să ne ajute să învingem mentalitatea războiului. Să dăruiască acelora care sunt prizonieri în conflicte, în special în estul Ucrainei şi în Nagorno-Karabakh, să se întoarcă sănătoşi şi teferi la propriile familii şi să inspire pe guvernanţii din toată lumea să frâneze cursa la noi înarmări. Astăzi, 4 aprilie, este Ziua mondială împotriva minelor antipersonal, bombe ascunse şi oribile care ucid sau mutilează în fiecare an multe persoane nevinovate şi împiedică omenirea "să meargă împreună pe cărările vieţii, fără a se teme de cursele distrugerii şi morţii"2. Cum ar fi mai bună o lume fără aceste instrumente de moarte!

Iubiţi fraţi şi surori, şi anul acesta, în diferite locuri, mulţi creştini au celebrat Paştele cu puternice limitări şi, uneori, chiar fără a putea avea acces la celebrările liturgice. Să ne rugăm ca aceste limitări, ca şi orice limitare a libertăţii de cult şi de religie în lume, să poată fi înlăturate şi fiecăruia să-i fie permis să se roage şi să-l laude pe Dumnezeu în mod liber.

Printre multiplele dificultăţi prin care trecem să nu uităm niciodată că noi am fost vindecaţi de rănile lui Cristos (cf. 1Pt 2,24). În lumina Celui Înviat suferinţele sunt transfigurate. Unde era moarte acum este viaţă, unde era plâns, acum este mângâiere. Îmbrăţişând crucea, Isus a dat sens suferinţelor noastre şi acum ne rugăm ca efectele benefice ale acestei vindecări să se extindă în toată lumea. Paşte fericit, sfânt şi senin!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Note:

1 Cf. Întâlnire interreligioasă la Ur, 6 martie 2021.

2 Sfântul Ioan Paul al II-lea, Angelus, 28 februarie 1999.

preluare: ercis.ro

Comments are closed.