By Verset : Romani 8, 26b
This text will be replaced with audio if available.

Din Omiliile atribuite lui Ioan Crisostomul sau Ioan Gură de Aur

(Supl., Omil. 6, Despre rugăciune: PG 64, 462-466)

Rugăciunea este lumina sufletului

Binele suprem este rugăciunea și dialogul cu Dum­nezeu, deoarece aceasta este o unire intimă cu El: așa cum ochii trupului se luminează atunci când contemplă lumina, tot așa, sufletul care se îndreaptă către Dum­nezeu se luminează cu lumina Sa inefabilă. Desigur, e vorba despre o implorare care să nu fie de rutină, ci făcută din inimă; care să nu fie limitată la un timp concret sau la câteva ore determinate, dar care se prelungește zi și noapte fără întrerupere.

De fapt, este bine să ne înălțăm mintea la Dumnezeu nu numai atunci când ne dedicăm în mod expres rugă­ciunii, ci și atunci când ne ocupăm cu altceva, cum ar fi îngrijirea săracilor sau grija față de alții și faptele utile ale milostivirii, în care trebuie să amestecăm dorința și amintirea lui Dumnezeu, așa încât toate faptele noastre, ca și cum ar fi condimentate cu sarea iubirii lui Dumnezeu, să se transforme într-un aliment plăcut Dom­nului. Însă vom putea să avem parte, pentru totdeauna, de ceea ce acordă Dumnezeu numai dacă îi vom dedica mult timp.

Rugăciunea este lumina sufletului, adevărată cunoaș­tere a lui Dumnezeu, mijlocitoare între Dumnezeu și oameni. Ea face ca sufletul să se ridice până la cer și să-l îmbrățișeze pe Dumnezeu cu îmbrățișări inefabile, gus­tând laptele divin, asemenea copilului care, plângând, o cheamă pe mama sa; prin rugăciune, sufletul își expune propriile dorințe și primește daruri mai mari decât toată natura vizibilă.

Rugăciunea se prezintă înaintea lui Dumnezeu ca o venerabilă mijlocitoare, înveselește sufletul nostru și liniștește aspirațiile sale. Mă refer la rugăciunea ade­vărată, nu la simplele cuvinte: rugăciunea care este o dorință a lui Dumnezeu, o pietate inefabilă, dată nu de oameni, ci acordată de harul divin, despre care Apos­tolul spune: Nu știm ce să cerem în rugăciune așa cum se cuvine, dar Duhul însuși intervine pentru noi cu suspine negrăite (cf. Rom 8,26b).

Darul unei asemenea rugăciuni, atunci când Dum­nezeu îl dă cuiva, este o bogăție inepuizabilă și un ali­ment ceresc ce satură sufletul; cel care îl gustă este aprins de o dorință veșnică de Domnul, ca de un foc arzător care îi înflăcărează sufletul.

Atunci când vrei să reconstruiești în tine acea locu­ință pe care Dumnezeu a edificat-o în primul om, împo­dobește-te cu modestie și umilință și fă-te strălucitor cu lumina dreptății; împodobește-ți casa cu fapte bune; împodobește-ți ființa, în loc de pietre și mozaicuri, cu credință și răbdare; și, în vârful tuturor, asemenea celui care pune acoperișul pentru a încorona un edificiu, pune rugăciunea pentru a-i pregăti lui Dumnezeu o casă perfectă și a-l putea primi în ea ca într-un palat regesc și strălucitor, de vreme ce, prin harul divin, este ca și cum ai avea însuși chipul Domnului așezat în templul sufletului.

sursa: ibreviary.com

Comments are closed.