By Verset : Matei, 6, 14-15
This text will be replaced with audio if available.

Cateheze despre „Tatăl nostru”
13. Precum și noi iertăm greșiților noștri
Miercuri, 24 Aprilie 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi completăm cateheza despre a cincea cerere din „Tatăl nostru”, oprindu-ne asupra expresiei „precum și noi iertăm greșiților noștri” (Mt 6,12). Am văzut că aparține omului să fie dator în fața lui Dumnezeu: de la el am primit totul, în termeni de natură și de har. Viața noastră nu numai că a fost voită, ci a fost iubită de Dumnezeu. Cu adevărat nu există spațiu pentru îngâmfare atunci când ne împreunăm mâinile pentru a ne ruga. Nu există în Biserică „self made man”, oameni care s-au făcut ei singuri. Suntem cu toții datornici față de Dumnezeu și față de atâtea persoane care ne-au dăruit condiții de viață favorabile. Identitatea noastră se construiește pornind de la binele primit. Primul este viața.

Cine se roagă învață să spună „mulțumesc”. Și noi uităm de atâtea ori să spunem „mulțumesc”. Suntem egoiști. Cine se roagă învață să spună „mulțumesc” și îi cere lui Dumnezeu să fie binevoitor cu el sau cu ea. Oricât ne străduim, rămâne mereu o datorie de neumplut în fața lui Dumnezeu, pe care n-o vom putea restitui niciodată: el ne iubește infinit mai mult decât îl iubim noi. Și apoi, oricând ne angajăm să trăim conform învățăturilor creștine, în viața noastră va fi mereu ceva pentru care să cerem iertare: să ne gândim la zilele petrecute în mod leneș, la momentele în care supărarea a ocupat inima noastră și așa mai departe. Acestea sunt experiențe, din păcate nu rare, care ne fac să implorăm: „Doamne, Tată, ne iartă greșelile noastre”. Astfel îi cerem iertare lui Dumnezeu.

Dacă ne gândim bine, invocația se putea limita și la această primă parte; ar fi fost frumoasă. În schimb Isus o întărește cu o a doua expresie care formează un întreg cu prima. Relația de bunăvoință verticală din partea lui Dumnezeu se refractă și este chemată să se traducă într-o relație nouă pe care o trăim cu frații noștri: o relație orizontală. Dumnezeul bun ne invită să fim cu toții buni. Cele două părți ale invocației se leagă împreună cu o conexiune nemiloasă: îi cerem Domnului să ierte greșelile noastre, păcatele noastre, „precum” și noi iertăm pe prietenii noștri, pe oamenii care trăiesc cu noi, pe vecinii noștri, pe oamenii care ne-au făcut ceva care nu este frumos.

Fiecare creștin știe că există pentru el iertarea păcatelor, asta o știm cu toții: Dumnezeu iartă totul și iartă mereu. Când Isus relatează discipolilor săi fața lui Dumnezeu, îl schițează cu expresii de milostivire duioasă. Spune că este mai multă bucurie în ceruri pentru un păcătos care se căiește, decât pentru o mulțime de drepți care nu au nevoie de convertire (cf. Lc 15,7.10). Nimic în Evanghelii nu lasă să se suspecteze că Dumnezeu nu iartă păcatele celui care este bine dispus și cere să fie reîmbrățișat.

Însă harul lui Dumnezeu, așa de abundent, este mereu angajant. Cel care a primit mult trebuie să învețe să dea mult și să nu rețină numai pentru sine ceea ce a primit. Cel care a primit mult trebuie să învețe să dea mult. Nu este o întâmplare că Evanghelia lui Matei, imediat după ce a dăruit textul lui „Tatăl nostru”, printre cele șapte expresii folosite se oprește să sublinieze tocmai pe aceea a iertării fraterne: „Căci dacă voi iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta, însă, dacă nu-i veți ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre” (Mt 6,14-15). Dar acest lucru este puternic! Eu mă gândesc: uneori am auzit oameni care au spus: „Eu nu voi ierta niciodată persoana aceea! Ceea ce mi-au făcut nu voi ierta niciodată!”. Dar dacă tu nu ierți, Dumnezeu nu te va ierta. Tu închizi ușa. Să ne gândim, noi, dacă suntem capabili să iertăm sau dacă nu iertăm. Un preot, când eram în cealaltă dieceză, mi-a povestit neliniștit că a mers să dea ultimele sacramente unei bătrâne care era aproape de moarte. Săraca doamnă nu putea să vorbească. Și preotul îi spune: „Doamnă, dumneavoastră vă căiți de păcate?”. Doamna a spus că da; nu putea să le spovedească, dar a spus că da. Este suficient. Și după aceea: „Dumneavoastră îi iertați pe ceilalți?”. Și doamna, aproape de moarte a spus: „Nu”. Preotul a rămas neliniștit. Dacă tu nu ierți, Dumnezeu nu te va ierta. Să ne gândim, noi care suntem aici, dacă noi iertăm sau dacă suntem capabili să iertăm. „Părinte, eu nu reușesc, pentru că oamenii aceia mi-au făcut atâtea”. Dar dacă tu nu reușești, cere-i Domnului ca să-ți dea forța pentru a reuși: Doamne, ajută-mă să iert. Regăsim aici sudura dintre iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Iubirea cheamă iubire, iertarea cheamă iertare. Tot în Matei găsim o parabolă foarte intensă dedicată iertării fraterne (cf. 18,21-35). S-o ascultăm.

Era un servitor care a contractat o datorie enormă față de regele său: zece mii de talanți! O sumă imposibil de restituit; nu știu cât ar fi astăzi, dar sute de milioane. Însă se întâmplă minunea și acel servitor primește nu o amânare a plății, ci iertarea deplină. Un har neașteptat! Dar iată că tocmai acel servitor, imediat după aceea, se năpustește împotriva unui frate al său care îi datorează o sută de dinari – lucru mic – și, deși aceasta era o cifră accesibilă, nu acceptă scuze și nici implorări. De aceea, la sfârșit, stăpânul îl cheamă din nou și-l condamnă. Pentru că dacă nu te străduiești să ierți, nu vei fi iertat; dacă nu te străduiești să iubești, nu vei fi nici iubit.

Isus inserează în raporturile umane forța iertării. În viață nu totul se rezolvă cu dreptatea. Nu. Mai ales acolo unde trebuie să se pună stavilă răului, cineva trebuie să iubească dincolo de ceea ce se cuvine, pentru a reîncepe o istorie de har. Răul cunoaște răzbunările sale și dacă nu este întrerupt riscă să se răspândească sufocând întreaga lume.

Legea talionului – ceea ce tu mi-ai făcut mie, eu îți fac ție – Isus înlocuiește cu legea iubirii: ceea ce Dumnezeu mi-a făcut mie, eu îți dau ție! Să ne gândim astăzi, în această săptămână de Paște atât de frumoasă, dacă eu sunt capabil să iert. Și dacă nu mă simt capabil, trebuie să-i cer Domnului ca să-mi dea harul de a ierta, pentru că este un har a ști să ierți.

Dumnezeu dăruiește fiecărui creștin harul de a scrie o istorie de bine în viața fraților săi, în special a celor care au făcut ceva neplăcut și greșit. Cu un cuvânt, o îmbrățișare, un zâmbet, putem să transmitem altora ceea ce am primit mai prețios. Care este lucrul prețios pe care l-am primit noi? Iertarea, pe care trebuie să fim capabili să o dăm și altora.

Papa Francisc

Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro

Comments are closed.