By Verset : Efeseni 4,30-5,2
This text will be replaced with audio if available.

Papa Francisc: Angelus (12 august 2018)

Iubiţi fraţi şi surori şi dragi tineri italieni, bună ziua!

În a doua lectură de astăzi, sfântul Paul ne adresează o invitaţie urgentă: "nu-l întristaţi pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu cu al cărui sigiliu aţi fost însemnaţi pentru ziua răscumpărării" (Ef 4,30).

Dar eu mă întreb: cum este întristat Duhul Sfânt? Toţi l-am primit la Botez şi la Mir, deci, pentru a nu-l întrista pe Duhul Sfânt este necesar să trăim în manieră coerentă cu promisiunile de la Botez, reînnoite la Mir. În manieră coerentă, nu cu ipocrizie: nu uitaţi asta. Creştinul nu poate să fie ipocrit: trebuie să trăiască în manieră coerentă. Promisiunile de la Botez au două aspecte: renunţarea la rău şi adeziune la bine.

A renunţa la rău înseamnă a spune "nu" ispitelor, păcatului, satanei. Mai în concret înseamnă a spune "nu" unei culturi a morţii, care se manifestă în fuga de real spre o fericire falsă care se exprimă în minciună, în înşelăciune, în nedreptate, în dispreţuirea celuilalt. La toate acestea, "nu". Viaţa nouă care ne-a fost dat la Botez, şi care îl are pe Duhul ca izvor, respinge o conduită dominată de sentimente de dezbinare şi de discordie. Pentru aceasta apostolul Paul îndeamnă să se scoată din propria inimă "orice amărăciune, furie, mânie, răcnet, blasfemie şi orice răutate" (v. 31). Aşa spune Paul. Aceste şase elemente sau vicii, care tulbură bucuria Duhului Sfânt, otrăvesc inima şi conduc la imprecaţii împotriva lui Dumnezeu şi împotriva aproapelui.

Dar nu e suficient a nu face răul pentru a fi un bun creştin; este necesar a adera la bine şi a face binele. Iată deci că sfântul Paul continuă: "Dimpotrivă, fiţi buni unii faţă de alţii, înţelegători, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum şi Dumnezeu v-a iertat în Cristos" (v. 32). De atâtea ori se întâmplă să auzim pe unii care spun: "Eu nu fac rău nimănui". Şi se crede că este un sfânt. De acord, dar binele îl faci? Câte persoane nu fac răul, dar nici binele, şi viaţa lor se scurge în indiferenţă, în apatie, în lâncezeală. Această atitudine este contrară Evangheliei şi este contrară şi naturii voastre a tinerilor, care prin natură sunteţi dinamici, pasionaţi şi curajoşi. Amintiţi-vă asta - dacă vă amintiţi asta, putem să repetăm împreună: "E bun a nu face răul, dar e rău a nu face binele". Asta o spunea sfântul Albert Hurtado.

Astăzi vă îndemn să fiţi protagonişti în bine! Protagonişti în bine. Să nu vă simţiţi în ordine atunci când nu faceţi răul; fiecare este vinovat de binele pe care putea să-l facă şi nu l-a făcut. Nu e suficient a nu urî, trebuie iertat; nu e suficient a nu fi supărat, trebuie să ne rugăm pentru duşmani; nu e suficient a nu fi cauză de dezbinare, trebuie dusă pacea acolo unde nu este; nu e suficient a nu vorbi rău despre alţii, trebuie să întrerupem atunci când auzim vorbindu-se rău despre cineva: a opri bârfa: asta înseamnă a face binele. Dacă nu ne opunem răului, îl alimentăm în mod tacit. Este necesar de intervenit acolo unde răul se răspândeşte; pentru că răul se răspândeşte acolo unde lipsesc creştini îndrăzneţi care se opun cu binele, "umblând în iubire" (cf. 5,2), conform avertismentului sfântului Paul.

Dragi tineri, în aceste zile aţi mers mult! De aceea sunteţi antrenaţi şi pot să vă spun: umblaţi în caritate, umblaţi în iubire! Şi să mergem împreună spre apropiatul Sinod al Episcopilor. Fecioara Maria să ne susţină cu mijlocirea sa maternă, pentru ca fiecare dintre noi, în fiecare zi, cu faptele, să poată spune "nu" răului şi "da" binelui.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Adresez salutul meu vouă tuturor, romani şi pelerini care provin din atâtea părţi ale lumii.

Îndeosebi îi salut pe tinerii din diecezele italiene, însoţiţi de respectivii episcopi, de preoţii şi educatorii lor. În aceste zile, aţi revărsat pe străzile din Roma entuziasmul vostru şi credinţa voastră. Vă mulţumesc pentru prezenţa voastră şi pentru mărturia voastră creştină! Şi ieri, mulţumind, am uitat să spun un cuvânt preoţilor, care sunt cei care sunt mai aproape de voi: mulţumesc mult preoţilor, mulţumesc pentru acea lucrare pe care o fac zi de zi, mulţumesc pentru acea răbdare - pentru că e nevoie de răbdare pentru a lucra cu voi! Răbdarea preoţilor... - mulţumesc mult, mult, mult. Şi am văzut şi multe surori care lucrează cu voi: şi surorilor, multe mulţumiri.

Şi recunoştinţa mea se extinde la Conferinţa Episcopală Italiană - reprezentată aici de preşedinte, cardinalul Gualtiero Bassetti - care a promovat această întâlnire a tinerilor în vederea următorului Sinod al Episcopilor.

Dragi tineri, întorcându-vă în comunităţile voastre, mărturisiţi celor de vârsta voastră, şi celor pe care-i veţi întâlni, bucuria fraternităţii şi comuniunii pe care aţi experimentat-o în aceste zile de pelerinaj şi de rugăciune.

Urez tuturor o duminică frumoasă. O bună întoarcere acasă. Şi vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine! Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
preluare: ercis.ro

Comments are closed.