By Verset : Evrei 1,1-2
This text will be replaced with audio if available.

Rugăciune către Pruncul Isus care a binevoit să coboare în braţele Sf. Anton de Padova

Isuse, Prunc ceresc, mângâierea sufletului meu, Te ador în braţele slujitorului tău credincios, Sf. Anton, şi doresc să-ţi arăt aceeaşi iubire pe care Ţi-a arătat-o el. Îţi reamintesc iubirea şi prietenia ce i-ai purtat în timpul vieţii sale, învrednicindu-l să te cobori în chip de Prunc în braţele sale. Ce mare har! Ce iubire fără margini!
Fără îndoială, sfântul Anton a fost prietenul Tău iubit, deoarece L-ai copleşit cu aceast har deosebit, de care mulţi alţi sfinţi nu s-au bucurat. Desigur că atunci L-ai înzestrat cu atâtea comori cereşti încât o viaţă întreagă a putut împărţi şi altora din ele. Întreaga omenire recunoaşte aceasta, când Te vede înfăţişat în chip de Prunc în braţele sfântului Anton.

De aceea mă vezi acum în genunchi înaintea Ta, o Isuse, Prunc divin.
Mă închin ţie şi îţi aduc acea laudă pe care Ţi-a adus-o sfântul Anton. Te salut, Isuse, Te cinstesc şi Te preamăresc şi adânc plecat Te ador!

Pruncuşorule Isus, nu fac aceasta numai în numele meu, ci şi în numele sfântului Anton, chiar în numele tuturor îngerilor şi sfinţilor, şi aş dori să perseverez în această adoraţie în vecii vecilor.

Acum îndrăznesc să-Ţi arăt şi nevoia mea şi să pun înaintea Ta povara inimii mele. Nădăjduiesc că, din mila ta nesfârşită şi prin mijlocirea sfântului Anton, voi fi ascultat. Însă, fiindcă în nevrednicia mea nu am cutezat să vin la Tine, m-am îndreptat mai întâi către sfântul Anton ca mijlocitor şi l-am rugat cu toată încrederea să-Ţi arate el nevoia mea şi să mă sprijine. Acum îndrăznesc să strig la Tine şi te rog în numele sfântului Anton să-mi împlineşti rugămintea.

Aşadar, Te implor, Isuse, Prunc ceresc, pentru mila ta nemărginită, dă ascultare rugăciunii mele şi trimite-mi ajutor în nevoia în care mă aflu.

Pentru iubirea ce ai arătat-o sfântului Anton, primeşte cererea mea, uşurează-mi povara crucii ce mă apasă, dă-mi ajutorul Tău. Te rog, pentru fiiasca dragoste către Maica ta Preacurată, împlineşte-mi dorinţa, să mă văd scăpat din nevoile mele. În fine, Te rog, pentru iubirea Ta către Tatăl ceresc şi către Sfântul Duh, milostiveşte-te de mine şi ajută-mă!

Dar dacă, în nemărginita Ta înţelepciune, ştii că nu-mi vei putea împlini dorinţa fără pagubă pentru fericirea mea veşnică sau a aproapelui meu, atunci Te rog, să-mi faci parte de un alt har şi fă să primesc cu resemnare voinţa ta. Rămân încredinţat că voi primi acest har ştiind că bunătatea Ta este oricând înclinată să ne atragă la sine cu nenumărate haruri nemeritate. Tu singur ne îndemni să-Ţi cerem necontenit şi stăruitor sprijinul ceresc: “Cereţi şi veţi primi, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide” (Mt 7,7). Încurajat de această făgăduinţă, te rog şi nu mă îndoiesc că mă vei asculta, caut şi nu mă îndoiesc că mi se va deschide. Şi ca să îmi împlineşti mai curând ruga, voi spune acum chiar rugăciunea învăţată de tine:

Tatăl nostru, Bucură-te Marie și Slavă Tatălui

Comments are closed.