By Verset :
This text will be replaced with audio if available.

1. Rugăciune rostită de Papa Francisc la Sanctuarul „Madonna del Divino Amore” Miercuri, 11 martie 2020:

O Marie,
tu străluceşti mereu pe drumul nostru
ca un semn de mântuire şi de speranţă.
Noi ne încredinţăm ţie, Tămăduitoarea bolnavilor,
care sub cruce ai fost asociată suferinţelor lui Isus,
păstrându-ţi credinţa neclintită.
Tu, Salvarea poporului roman,
ştii de ce anume avem nevoie
şi suntem siguri că ne vei da
pentru ca, aşa cum s-a întâmplat la Cana Galileei,
să revină din nou bucuria şi sărbătoarea
după acest moment de încercare.
Ajută-ne, Maica Iubirii Divine,
să ne conformăm voinţei Tatălui
şi să facem ceea ce ne va spune Isus,
care a luat asupra sa suferinţele noastre
şi s-a împovărat cu durerile noastre
pentru a ne conduce, prin cruce,
la bucuria învierii. Amin.


2. Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătare de Dumnezeu. Nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte pururi de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată. Amin.


3. Rugăciune în vremuri de încercare

(Rugăciune propusă de Conferința Episcopală Italină. Oficiul național pentru pastorația sanitară)

O, Dumnezeule atotputernic și veșnic, odihnă în osteneală, sprijin în slăbiciune: de la Tine toate creaturile primesc forță, existență și viață. Venim la Tine pentru a invoca milostivirea ta pentru că astăzi ne confruntăm din nou cu fragilitatea condiției umane, trăind experiența unei noi epidemii virale.

Ție ți-i încredințăm pe cei bolnavi și familiile lor: dăruiește vindecare trupului, minţii şi spiritului lor.

Ajută-i pe toţi membrii societăţii să-şi desfăşoare propria misiune şi să întărească spiritul de solidaritate dintre ei.

Sprijină-i şi mângâie-i, în îndeplinirea slujirii lor, pe medici, pe lucrătorii sanitari aflaţi în prima linie şi pe toţi cei care oferă servicii de îngrijire.

Tu care eşti izvorul oricărui bine, binecuvântează din belşug familia umană, îndepărtează de la noi orice rău şi dăruieşte o credinţă neclintită tuturor creştinilor.

Eliberează-ne de epidemia care ne-a lovit ca să ne putem întoarce senini la ocupaţiile noastre cotidiene şi să te lăudăm şi să-ţi mulţumim cu inimă reînnoită.

În Tine ne încredem şi către Tine înălţăm rugăciunea noastră pentru că Tu, o Părinte, eşti dătătorul vieţii, şi împreună cu Fiul tău, Domnul nostru Isus Cristos, în unire cu Duhul Sfânt, vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

Maria, tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi!

4. Rugăciune în vreme de pandemie cu Coronavirus
(Traducere din limba engleză după „A Coronavirus Prayer”, America Magazine)

Isuse Cristoase, tu ai călătorit prin orașe și sate vindecând orice boală și neputință. La porunca ta, bolnavii s-au vindecat. Vino în ajutorul nostru, în mijlocul răspândirii globale a coronavirusului ca să simțim iubirea ta care vindecă.

Vindecă-i pe cei care sunt infectaţi de acest virus. Ajută-i să-și recapete puterile și sănătatea prin îngrijire medicală de calitate.

Vindecă-ne de teama care împiedică națiunile să acționeze împreună și pe vecini să se ajute reciproc.

Vindecă-ne de mândria care ne face să credem că nu suntem vulnerabili în fața acestei boli care nu are hotare.

Isuse Cristoase, vindecătorul tuturor, rămâi cu noi în aceste vremuri de nesiguranță și durere.

Fii alături de cei care au murit din cauza acestui virus. Fă ca ei să se odihnească cu tine în pacea veșnică.

Fii alături de familiile celor care sunt bolnavi sau au murit. În timp ce sunt îngrijorate sau îndurerate, fereşte-le de boală și de disperare.

Fii alături de medici, de asistenții medicali, de cercetători și de toți lucrătorii sanitari care se străduiesc să-i vindece și să-i ajute pe cei afectați de acest virus și care își asumă riscuri în acest proces. Fă ca ei să simtă ocrotirea și pacea ta.

Fii alături de conducătorii națiunilor. Dă-le capacitatea să acționeze cu caritate și preocupare adevărată pentru binele popoarelor pe care ei sunt chemaţi să le slujească. Dă-le înțelepciunea să investească în soluții pe termen lung, care să ajute la pregătirea și prevenirea unor focare viitoare. Fă-i să cunoască pacea ta în timp ce conlucrează pentru a realiza acest lucru pe pământ.

Fie că suntem acasă sau departe, înconjurați de mulți oameni care suferă de această boală sau doar câțiva, Isuse Cristoase, rămâi cu noi în timp ce îndurăm și plângem, stăruim și ne pregătim. În locul anxietății noastre, dă-ne pacea ta.

Isuse Cristoase, vindecă-ne. Amin.

preluare: angelus.com.ro

http://angelus.com.ro/comunicat-cer-11032020-referitor-noi-masurile-prevenire-raspandire-coronavirus/

Comments are closed.