By Verset : Matei 18,20
This text will be replaced with audio if available.

Scrisoare circulară a ÎPS Aurel Percă pentru Săptămâna Sfântă și Paște 2020 pe timp de epidemie
31 mart. 2020

București, 31.03.2020 / Nr. 141

Către
Cucernicii părinți parohi, vicari și persoanele consacrate,
și toți iubiții noștri credincioși din Arhidieceza de București,

Dragi confrați preoți și persoane consacrate,
Iubiți frați și surori în Cristos,

Sărbătoarea Paștelui se apropie cu pași repezi, iar epidemia coronavirusului care neliniștește lumea întreagă se extinde tot mai mult și ne ține legați de locuințele noastre.

Ceremoniile din Săptămâna Mare și ale Solemnității Învierii Domnului le vom celebra anul acesta în biserici fără participarea credincioșilor. Conform dispozițiilor date de autorități este permisă doar participarea absolut restrânsă a acelor persoane care au un rol activ în celebrări.

Mijloacele de comunicație (televiziune, internet, Radio Maria) vă vor ajuta să trăiți într-o comuniune „virtuală” celebrările din Săptămâna Sfântă și sărbătorile Învierii Domnului, mă gândesc mai ales la dumneavoastră, iubiți credincioși, care nu veți putea fi prezenți în biserici.

Cu toate acestea veți putea trăi Misterul pascal în comuniune cu Biserica universală și veți putea simți ce înseamnă să formați, biserica în miniatură din familie, „biserica domestică”, unde membrii familiei pot asculta Cuvântul Domnului și participa spiritualicește la misterul celebrat în biserici.


I. Importanța Bisericii familiale (biserica domestică)

Papa Francisc ne amintește că „prezența Domnului locuiește în familia reală și concretă, cu toate suferințele, luptele, bucuriile sale și propunerile sale zilnice” (Amoris laetitia, 315).

În Biserică avem o comoară ascunsă: familia. Domnul a însoțit mereu fiecare criză a poporului său cu mesaje extraordinare și pare să facă asta și în fața acestei pandemii, care ne constrânge pe noi toți la o retragere forțată în casele noastre. Celebrările sunt suspendate, multe biserici sunt închise și este riscant a ajunge la ele. Ne simțim singuri, izolați și tocmai în această izolare Duhul ne sugerează să redescoperim sacramentul căsătoriei, în virtutea căruia casele noastre, prin prezența constantă a lui Cristos în relația consacrată a soților, sunt o mică Biserică familială.

Vă invit și vă îndemn, dragi familii, să înțelegeți invitația pe care v-o adresează Domnul în aceste vremuri de pandemie: să vă reuniți, ca familie, duminica, dar mai ales în timpul sărbătorilor pascale, pentru a celebra în mod mai solemn acea liturgie familială care în mod obișnuit, în virtutea prezenței lui Isus, se împlinește prin gesturile dintre soți, care după Papa Francisc sunt „gesturile de iubire trăite în istoria unui cuplu de soți, devin o „continuitate neîntreruptă a limbajului liturgic” și „viața conjugală devine, într-un anumit sens, liturgie”, (Amoris laetitia, 215). Toate familiile pot face asta, pentru că Isus a spus: „unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu acolo, în mijlocul lor” (Mt 18,20).

Cum se face asta este foarte simplu: puteți să vă întâlniți toți membrii familiei împreună într-o cameră, să recitați un Psalm de laudă, să vă cereți iertare reciproc cu un cuvânt sau un gest între soți și între părinți și copii, să citiți Evanghelia duminicii, să exprimați un gând despre ceea ce trezește Cuvântul în fiecare, să formulați o rugăciune pentru necesitățile familiei, ale celor pe care îi iubiți, pentru Biserică și pentru lume. Și în sfârșit, să încredințați grijii Mariei familia voastră și fiecare familie pe care o cunoașteți.

Sau o puteți face ajutându-vă de tehnologiile moderne care transmit on-line celebrările din catedrală sau din alte biserici.

Pentru a vă ajuta să trăiți în unire cu întreaga Biserică misterul central al credinței noastre, Învierea Domnului, cu toate zilele care preced sărbătoarea, vă invităm să folosiți mijloacele moderne de comunicație pentru a fi în legătură cu transmiterea celebrărilor din Catedrala „Sfântul Iosif” din București precum și din alte biserici. O puteți face, participând la toate celebrările liturgice cu spirit de credință, cu evlavie și reculegere, ghidându-vă după programul pe care vi-l prezentăm la punctul II 2.

II. Precizări pentru celebrările din Săptămâna Sfântă

1. Congregația pentru Cultul divin și disciplina sacramentelor a dat episcopilor din întreaga lume câteva indicații generale pentru celebrările liturgice din Săptămâna Sfântă (Decretul din 25 martie 2020).

Ținând cont de aceste indicații și norme, vă fac următoarele precizări pentru tot teritoriul Arhidiecezei de București:

Inimă a anului liturgic, Paștele nu este o sărbătoare ca altele: celebrat pe durata a trei zile, Triduum-ul Pascal, precedat de Postul Mare și încoronat de Rusalii, nu poate să fie transferat. Întrucât avem restricții cu privire la adunările și mișcările persoanelor, preoții să celebreze riturile din Săptămâna Sfântă fără participarea poporului și în loc potrivit, omițând salutul păcii.

Credincioșii să fie anunțați despre ora de începere a celebrărilor, în așa fel încât să se poată uni în rugăciune în locuințele proprii. Vor putea fi de ajutor mijloacele de comunicare telematică în direct, nu înregistrată. În orice caz rămâne important să se dedice un timp corespunzător rugăciunii, valorizând mai ales Liturgia orelor.

Fiecare parohie să aibă grijă să ofere materiale ajutătoare pentru a susține rugăciunea familială și personală. Celebrările se vor desfășura conform normelor date de Congregația pentru Cultul divin, după cum urmează:

Duminica Floriilor. Comemorarea intrării Domnului în Ierusalim să se celebreze în interiorul bisericilor; în bisericile parohiale și în celelalte locuri să se adopte a treia formă prevăzută de Liturghierul Roman.
Liturghia Crismei. Decretele Congregației permit amânarea, astfel încât evaluând cazul concret din Arhiepiscopia noastră, sperăm să putem celebra Liturghia Crismei pe data de 16 mai când vom avea și celebrarea liturgică a memoriei Fericitului Vladimir Ghika. În funcție de evoluția pandemiei coronavirus, vom reveni cu alte precizări referitoare la această celebrare.
Joia Sfântă. Preoții din parohie pot să concelebreze Liturghia de la Cina Domnului; în mod excepțional se acordă tuturor preoților facultatea de a celebra în această zi Liturghia fără popor, într-un loc potrivit (biserică sau capelă). Spălarea picioarelor, deja facultativă, se omite. La sfârșitul Liturghiei de la Cina Domnului se omite și procesiunea, iar Preasfântul Sacrament să se păstreze în tabernacol. Preoții care nu au posibilitatea să celebreze Liturghia, se vor ruga în schimb Vesperele (cf. Liturgia orelor).
Vinerea Sfântă. La rugăciunea universală vom avea grijă să stabilim o intenție specială pentru cei care se află în situație de rătăcire, pentru cei bolnavi, pentru cei morți (cf. Missale Romanum). Actul de adorare a Crucii prin sărutare să fie limitat numai la celebrant.
Veghea Pascală. Pentru „Începutul vegherii sau sfințirea focului” se omite aprinderea focului, se aprinde lumânarea pascală și, omițând procesiunea, se continuă cu vestirea pascală (Exsultet). Urmează „Liturgia cuvântului”. Pentru „Liturgia baptismală”, se reînnoiesc doar promisiunile de la botez (cf. Missale Romanum pag. 392, nr. 55). Apoi urmează „Liturgia euharistică” în mod obișnuit.
Cei care în niciun mod nu se pot uni la Veghea Pascală celebrată în biserică, se pot ruga Oficiul lecturilor indicat pentru Duminica de Paște (cf. Liturgia orelor).

Pentru celebrările Triduum-ului pascal în mănăstiri și comunități călugărești să se ceară aprobarea Arhiepiscopului și să se respecte indicațiile de mai sus.

Exprimările de devoțiune populară și procesiunile care îmbogățesc zilele din Săptămâna Sfântă și din Triduum-ul pascal, vor putea să fie transferate în alte zile potrivite, de exemplu la 14 și 15 septembrie.

Sugerăm ca în Noaptea Sfântă a Învierii, în fiecare familie să se aprindă o lumânare care să fie așezată la ferestrele locuințelor, iar gestul să fie în concordanță cu celebrarea care este urmărită din catedrală sau din alte biserici. Apoi cântarea de bucurie a Învierii – Aleluia și „Cristos a înviat din morți” – să fie intonată în fiecare casă. Va fi cântarea de biruință a Învierii, iar lumina pascală va lumina pașii noștri în întunericul acestei lumi.

Programul transmisiunilor prin TVR 2
În afară de rețelele de internet, Televiziunea publică – TVR 2 – va veni în ajutorul tuturor credincioșilor catolici, care pe data de 12 aprilie sărbătoresc Paștele și vor fi următoarele transmisiuni din Catedrala „Sfântul Iosif” din București:

Duminică, 5 aprilie – între orele 10:30-11:30 celebrarea Floriilor;
Joia Sfântă, 9 aprilie – între orele 17:00-18:00 Liturghia In Coena Domini;
Vinerea Sfântă, 10 aprilie – între orele 17:00 – 18:30 ceremoniile pentru Patima Domnului;
Sâmbătă, 11 aprilie, Vigilia Învierii – între orele 22:00 – 23:30 ceremoniile Învierii Domnului de la Vatican;
Sâmbătă, 11 aprilie, din catedrala arhiepiscopală București se va transmise on-line numai prin rețeaua de internet a Arhiepiscopiei Vigilia Învierii între orele 23.00-00.30.
Duminica, 12 aprilie, Duminica Învierii – între orele 10:30 – 11:30 liturghia din ziua Învierii din Catedrala arhiepiscopală.
Am solicitat totodată conducerii Televiziunii publice să se transmită în continuare liturghiile din fiecare duminică de la ora 10:30.

Toate aceste ceremonii, cu excepția celei de la Vatican, vor fi transmise și pe www.catedralaonline.ro și pe canalul youtube Angelus ARCB.


III. Spovada credincioșilor și ajutoarele spirituale

Sacramentul spovezii
Cu privire la spovada sacramentală a credincioșilor, amintim precizările făcute de Penitențiaria Apostolică(20 martie 2020) în situația actuală de pandemie:

„În această urgență pandemică, revine deci episcopului diecezan să indice preoților și penitenților atențiile prudente care trebuie adoptate în celebrarea individuală a reconcilierii sacramentale, cum ar fi celebrarea într-un loc aerisit în afara confesionalului, adoptarea unei distanțe corespunzătoare, recurgerea la măști de protecție, rămânând neatinsă atenția absolută față de salvgardarea sigiliului sacramental și față de discreția necesară”.
În limitele respectării măsurilor luate de autorități și în funcție de posibilitățile de deplasare ale credincioșilor, preoții sunt rugați să răspundă cerințelor din partea credincioșilor și vor identifica modalitățile cele mai adaptate pentru a sta la dispoziția celor care doresc și au posibilitatea de a se spovedi. Preoții vor avea în vedere într-un mod special îngrijirea bolnavilor, pentru a garanta asistența spirituală necesară a bolnavilor în stare gravă și a muribunzilor, respectând normele de evitare a infectării.

„Acolo unde fiecare credincios s-ar afla în imposibilitatea dureroasă de a primi dezlegarea sacramentală, se amintește că părerea de rău desăvârșită, care provine din iubirea lui Dumnezeu mai presus de orice lucru, exprimată de o sinceră cerere de iertare (aceea pe care în acel moment penitentul este în măsură s-o exprime) și însoțită de votum confessionis, adică de hotărârea fermă de a recurge, imediat ce va fi posibil, la spovada sacramentală, obține iertarea păcatelor, și a celor de moarte (cf. CBC, nr. 1452)”.
În cadrul Arhidiecezei de București nu se poate vorbi deocamdată de dezlegare generală a credincioșilor, această formă rămânând una extraordinară. Decretul Penitențiariei apostolice precizează clar: „Spovada individuală reprezintă modul obișnuit pentru celebrarea acestui sacrament (cf. can. 960 CIC), în timp ce dezlegarea colectivă, fără spovada individuală prealabilă, nu poate să fie dată decât atunci când este pericolul iminent de moarte, nefiind suficient timp pentru a asculta spovada fiecărui penitent (cf. can. 961 § 1 CIC), sau o necesitate gravă (cf. can. 961 § 1, 2o CIC), a cărei evaluare revine episcopului diecezan”.

Ajutoarele spirituale

În imposibilitatea primirii Sfintei Împărtășanii, credincioșii sunt îndemnați să recurgă la practica împărtășaniei spirituale.
Sfântul Părinte Papa Francisc a subliniat la rugăciunea Angelus de pe 15 martie 2020 că una dintre cele mai rodnice căi prin care Isus vine la noi și în astfel de situații este împărtășania spirituală: „În această situație de pandemie, în care am ajuns să trăim mai mult sau mai puțin izolați, suntem invitați să redescoperim și să aprofundăm valoarea comuniunii care unește pe toți membrii Bisericii. Uniți cu Cristos nu suntem niciodată singuri, ci formăm un unic trup, al cărui cap este El. Este o unire care se alimentează cu rugăciunea, precum și cu împărtășirea spirituală cu Euharistia, o practică foarte recomandată când nu este posibil să se primească sacramentul”.

Biserica recomandă credincioșilor în această perioadă de pandemie și tezaurul spiritual al indulgențelor: „Pentru ca toți cei care suferă din cauza lui COVID-19, chiar în misterul acestei suferințe să poată redescoperi „însăși suferința răscumpărătoare a lui Cristos” (ibid., 30), această Penitențiarie Apostolică, ex auctoritate Summi Pontificis, încrezându-se în cuvântul lui Cristos Domnul și luând în considerare cu spirit de credință epidemia aflată în desfășurare actualmente, de trăit în cheie de convertire personală, acordă darul indulgențelor” (…) fiind îndeplinite toate actele cerute și recomandate de Biserică (Decretul Penitențiariei Apostolice, 20 martie 2020).
Recomand tuturor, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor să se folosească de această oportunitate oferită de Biserică, fiind de mare folos sufletesc personal:

„În afară de asta, această Penitențiarie Apostolică acordă de bunăvoie respectând aceleași condiții indulgența plenară cu ocazia actualei epidemii mondiale, și acelor credincioși care oferă vizita la Preasfântul Sacrament, sau adorația euharistică, sau citirea Sfintelor Scripturi cel puțin jumătate de oră, sau recitarea Sfântului Rozariu, sau devoțiunea pioasă Via Crucis, sau recitarea Coroniței Milostivirii Divine, pentru a implora de la Dumnezeu Atotputernicul încetarea epidemiei, ajutorul pentru cei care sunt afectați de ea și mântuirea veșnică a celor pe care Domnul i-a chemat la sine” (Decretul Penitențiariei Apostolice, 20 martie 2020).

IV. Voluntariat în timp de coronavirus

În plină perioadă de coronavirus, dincolo de serviciul eroic desfășurat de medici, infirmieri și toți cei care activează în structurile sanitare, se semnalează și un ajutor prețios care poate veni din partea voluntarilor, care ajută persoanele ce nu pot ieși din case și pe cele care se află în situații deosebit de dificile precum și pe cei care sunt fără casă.

Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului – București dorește să se alăture celor care oferă o mână de ajutor în timpul pandemiei cu coronavirus. Încurajez inițiativa tinerilor noștri care vor să vină în ajutorul persoanelor aflate în izolare și care nu au nici un sprijin, de exemplu pentru a li se face cumpărăturile de care au nevoie sau care se află în situații deosebit de grele și sunt fără ajutor. Îi îndemn să acționeze organizat, cu respectarea tuturor măsurilor luate de autoritățile civile.

Cei doritori să activeze în echipa de voluntari, pot apela numărul de telefon 0799771398 (răspunde Marta Bogdan) sau pot să trimită informațiile la adresa de e-mail: cdptbucuresti@gmail.com (mai multe detalii găsiți pe situl www.cdpt.ro).

V. Apel la generozitate și susținere

Deși criza provocată de pandemia cu coronavirus pune în criză și economia, și sunt tot mai multe semnale de lipsă de bani, apelăm totuși la bunăvoința și generozitatea dumneavoastră, după putință, pentru a susține activitățile pastorale ale bisericii.

În mod obișnuit colecta din Vinerea Sfântă este destinată susținerii operelor din Țara Sfântă. Din partea Congregației pentru Bisericile Orientale am fost anunțați că această colectă pentru Țara Sfântă se transferă pentru duminică, 13 septembrie, în apropierea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci.
În această perioadă, când credincioșii nu pot participa la Sfintele Liturghii în biserici, nu se face obișnuita colectă și toate parohiile resimt lipsa unor venituri cu care să acopere diferite cheltuieli pentru întreținerea bisericilor și bunul mers al activităților pastorale.
De aceea, dragi credincioși, vă propun ca cei dintre dumneavoastră care doriți să oferiți darul obișnuit pentru colecte, o puteți face fie direct la biroul parohial sau într-o casetă specială din biserici, sau prin orice formă de transfer bancar.

Acest lucru este valabil și pentru colecta specială a credincioșilor care se face la Paști pentru formarea viitorilor preoți.

Încurajându-vă să vă conformați tuturor măsurilor sanitare luate de autorități pentru combaterea pandemiei de coronavirus, vă îndemn dragi confrați preoți, dragi persoane consacrate și iubiți credincioși, ca în aceste vremuri de încercare, să intensificați rugăciunea, și să manifestați grijă deosebită pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jurul dumneavoastră.

Vă doresc ca timpul care a mai rămas din Post să fie o pregătire deosebit de rodnică pentru sărbătoarea Paștelui. Domnul să reverse har îmbelșugat asupra Sfințiilor Voastre, a persoanelor consacrate și a tuturor credincioșilor noștri și mult curaj în purtarea Crucii, pentru ca să ne putem bucura de roadele Învierii.

Cu binecuvântarea noastră arhierească,

+ Aurel Percă
Arhiepiscop mitropolit de București

Comments are closed.