By Verset : Gen 2,15
This text will be replaced with audio if available.

Începând cu anul acesta, în Biserica catolică, se va celebra, la data de 1 septembrie, Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației. După enciclica Laudato si', despre grija pentru casa noastră comună", papa Francisc a instituit la 6 august a.c. Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației.

Invitația de a ocroti casa noastă comună este pentru noi un apel urgent de a respecta și a ne îngriji cu toții de viitorul planetei noastre.

Vă invit să lecturați atât enciclica papei (ttp://www.magisteriu.ro/laudato-si-2015/), cât și scrisoarea de instituire a acestei zile de rugăciune. La final va invit să ne rugăm împreună folosindu-ne de înseși rugăciunile oferite de Sfântul Părinte în finalul enciclicei sale Laudato si'.  

Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru instituirea Zilei Mondiale de Rugăciune
pentru Îngrijirea Creaţiei
(de celebrat pe 1 septembrie)

Către Veneraţii Fraţi

Cardinalul Peter Kodwo Appiah Turkson
preşedinte al Consiliului Pontifical al Dreptăţii şi Păcii

Cardinalul Kurt Koch
preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor

Împărtăşind cu iubitul frate Patriarhul Ecumenic Bartolomeu preocupările pentru viitorul creaţiei (cf. Scrisoarea enciclică Laudato si’, 7-9) şi primind sugestia reprezentantului său, mitropolitul Ioannis de Pergam, care a intervenit la prezentarea enciclicei Laudato si’ despre îngrijirea casei comune, doresc să vă comunic că am decis să institui şi în Biserica Catolică „Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei”, care, începând de anul acesta, va fi celebrată la 1 septembrie, aşa cum se întâmplă deja de mult timp în Biserica Ortodoxă.

Creştini fiind, vrem să oferim contribuţia noastră la depăşirea crizei ecologice pe care o trăieşte omenirea. Pentru aceasta trebuie să luăm înainte de toate din bogatul nostru patrimoniu spiritual motivaţiile care alimentează pasiunea pentru îngrijirea creaţiei, amintindu-ne mereu că pentru aceia care cred în Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu făcut om pentru noi, „spiritualitatea nu este dezlipită de propriul trup, nici de natură sau de realităţile din această lume, ci mai degrabă trăieşte cu ele şi în ele, în comuniune cu tot ceea ce ne înconjoară” (ibid., 216). Criza ecologică ne cheamă aşadar la o profundă convertire spirituală: creştinii sunt chemaţi la o „convertire ecologică, ce comportă la lăsa să iasă în evidenţă toate consecinţele întâlnirii cu Isus în relaţiile cu lumea care îi înconjoară” (ibid., 217). De fapt, „a trăi vocaţia de a fi păzitori ai lucrării lui Dumnezeu este parte esenţială a unei vieţi virtuoase, nu constituie ceva opţional şi nici un aspect secundar al experienţei creştine” (ibid.).

Anuala Zi Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei va oferi fiecărui credincios şi comunităţilor oportunitatea preţioasă de a reînnoi adeziunea personală la propria vocaţie de păzitori ai creaţiei, înălţând către Dumnezeu mulţumirea pentru lucrarea minunată pe care El a încredinţat-o îngrijirii noastre, invocând ajutorul său pentru ocrotirea creaţiei şi milostivirea sa pentru păcatele comise împotriva lumii în care trăim. Celebrarea Zilei, la aceeaşi dată, cu Biserica Ortodoxă va fi o ocazie propice pentru a mărturisi comuniunea noastră crescândă cu fraţii ortodocşi. Trăim într-un timp în care toţi creştinii înfruntă provocări identice şi importante, la care, pentru a fi credibili şi eficienţi, trebuie să dăm răspunsuri comune. Pentru aceasta, este dorinţa mea ca această Zi să poată implica, într-un fel, şi alte Biserici şi Comunităţi ecleziale şi să fie celebrată în sintonie cu iniţiativele pe care Consiliul Ecumenic al Bisericilor le promovează cu privire la această temă.

Dumneavoastră, cardinal Turkson, preşedinte al Consiliului Pontifical al Dreptăţii şi Păcii, vă cer să aduceţi la cunoştinţa Comisiilor Dreptate şi Pace din Conferinţele episcopale, precum şi a Organismelor naţionale şi internaţionale angajate în domeniul ecologic, instituirea Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei, pentru ca, în armonie cu exigenţele şi situaţiile locale, celebrarea să fie îngrijită cum se cuvine cu participarea întregului popor al lui Dumnezeu: preoţi, călugări, călugăriţe şi credincioşi laici. În acest scop, va fi în grija acestui dicaster, în colaborare cu Conferinţele Episcopale, să realizeze oportune iniţiative de promovare şi de animare, pentru ca această celebrare anuală să fie un moment puternic de rugăciune, reflecţie, convertire şi asumare de stiluri de viaţă coerente.

Dumneavoastră, cardinal Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, cer să luaţi contactele necesare cu Patriarhia Ecumenică şi cu celelalte realităţi ecumenice, pentru ca această Zi Mondială să poată deveni semn al unui drum parcurs împreună de toţi cei care cred în Cristos. În afară de asta, va fi de datoria acestui dicaster să se îngrijească de coordonarea cu iniţiative asemănătoare întreprinse de Consiliul Ecumenic al Bisericilor.

În timp ce doresc cea mai amplă colaborare pentru cea mai bună demarare şi dezvoltare a Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei, invoc mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu Preasfânta Maria şi a sfântului Francisc de Assisi, a cărui Cântare a creaturilor inspiră atâţia bărbaţi şi femei de bunăvoinţă să trăiască în lauda Creatorului şi în respectarea creaţiei. Dă valoare acestor dorinţe binecuvântarea apostolică, pe care din inimă o împart vouă, domnilor cardinali, şi celor care colaborează în slujirea voastră.

papa Francisc

traducere de pr. Mihai Pătrascu

preluare de pe www.magisteriu.ro

   Rugăciune pentru pământul nostru

Doamne Preaînalte,
care eşti prezent în tot universul
şi în cea mai mică dintre creaturile tale,
Tu care înconjori cu duioşia ta
tot ceea ce există,
revarsă în noi forţa iubirii tale
pentru ca să ne îngrijim
de viaţă şi de frumuseţe.
Inundă-ne cu pace,
pentru ca să trăim ca fraţi şi surori
fără a dăuna nimănui.
Părinte al săracilor,
ajută-ne să-i răscumpărăm pe cei abandonaţi
şi pe cei uitaţi de pe acest pământ
care atât de mult valorează în ochii tăi.
Însănătoşeşte viaţa noastră,
pentru ca să protejăm lumea
şi să n-o prăduim,
pentru ca să semănăm frumuseţe
şi nu poluare şi distrugere.
Atinge inimile
celor care caută numai avantaje
pe cheltuiala săracilor şi a pământului.
Învaţă-ne să descoperim valoarea fiecărui lucru,
să contemplăm cu uimire,
să recunoaştem că suntem profund uniţi
cu toate creaturile
în drumul nostru spre lumina ta infinită.
Mulţumim pentru că eşti cu noi în toate zilele.
Susţine-ne, te rugăm, în lupta noastră
pentru dreptate, iubire şi pace.

   Rugăciune creştină cu creaţia

Te lăudăm, Tată, cu toate creaturile tale,
care au ieşit din mâna ta puternică.
Sunt ale tale şi sunt pline de prezenţa ta
şi de duioşia ta.
Lăudat să fii!

Fiule ale lui Dumnezeu, Isuse,
de tine au fost create toate lucrurile.
Ai luat formă în sânul matern al Mariei,
te-ai făcut parte a acestui pământ
şi ai privit această lume cu ochi omeneşti.
Astăzi eşti viu în fiecare creatură
cu gloria ta de înviat!
Lăudat să fii!

Duhule Sfânt, care cu lumina ta
orientezi această lume spre iubirea Tatălui
şi însoţeşti geamătul creaţiei,
tu trăieşti şi în inimile noastre
pentru a ne stimula spre bine.
Lăudat să fii!

Doamne Dumnezeule, Unul şi Întreit,
comunitate minunată de iubire infinită,
învaţă-ne să te contemplăm
în frumuseţea universului,
unde totul ne vorbeşte despre tine.
Trezeşte lauda noastră şi recunoştinţa noastră
pentru fiecare fiinţă pe care ai creat-o.
Dăruieşte-ne harul de a ne simţi intim uniţi
cu tot ceea ce există.
Dumnezeu al iubirii, arată-ne locul nostru
în această lume
ca instrumente ale afectului tău
faţă de toate fiinţele de pe acest pământ,
pentru că niciuna dintre ele nu este uitată de tine.
Luminează-i pe stăpânii puterii şi ai banului
pentru ca să nu cadă în păcatul indiferenţei,
să iubească binele comun, să-i promoveze pe cei slabi,
şi să aibă grijă de această lume în care locuim.
Săracii şi pământul strigă:
Doamne, ia-ne pe noi cu puterea ta şi lumina ta,
pentru a ocroti fiecare viaţă,
pentru a pregăti un viitor mai bun,
ca să vină împărăţia ta
de dreptate, de pace, de iubire şi de frumuseţe.
Lăudat să fii!
Amin.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.