Preamărite Sfinte Antoane, tu care niciodată n-ai respins vreo rugăciune celor ce ţi s-au adresat, ascultă şi glasul meu smerit şi împlineşte cererea pe care ţi-o prezint astăzi; prin râvna pe care o aveai pentru slava lui Dumnezeu, prin dragostea înflăcărată faţă de aproapele, care te îndeamnă să-i dai ajutor, scăpându-l de orice fel de strâmtorare şi primejdie, prin dragostea pe care o aveai faţă de Isus, care te-a răsplătit apărând în chip de Prunc în braţele tale, prin devoţiunea ta către preasfânta Fecioară Maria, prin puterea acordată ţie de Dumnezeu ca să dobândeşti necontenit haruri acelora care se îndreaptă către tine, astfel încât prin mijlocirea ta se regăsesc lucrurile pierdute, se reamintesc cele uitate, orice lucru încredinţat ţie iese la bun sfârşit şi toţi care aleargă la tine se bucură de mijlocirea ta, obţine-mi de la Dumnezeu harul dorit. Inima mea să găsească mângâiere şi plin de mulţumire, să înaintez cu multă voioşie pe calea mântuirii. Amin.