O, Dumnezeule, tată bun şi milostiv, care l-ai ales pe sfântul Anton ca mărturisitor al Evangheliei şi mesager al păcii în mijlocul poporului tău, ascultă rugăciunea pe care o îndreptăm către tine prin mijlocirea sa. Binecuvântează familiile noastre şi ajută-le să crească în credinţă; păstrează în ele unitatea, pacea, seninătatea. Binecuvântează pe fiii noştri, apără pe cei tineri. Fii alături de cei care sunt încercaţi de boală, de suferinţă şi de singurătate. Susţine-ne în truda de fiecare zi dăruindu-ne iubirea ta. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.