Mărite sfinte Antoane, neînvins apărător al adevărurilor creştine, vistiernic şi împărţitor de haruri şi minuni, cu umilinţă şi încredere vin să implor ocrotirea ta în favoarea propriei mele familii. Sprijineşte-o în toate nevoile ei vremelnice. Îndepărtează de la ea paharul durerii şi al amărăciunilor. Iar dacă nu este voinţa Domnului de a ţine departe de ea totdeauna şi cu totul încercările, atunci dobândeşte-i cel puţin meritul răbdării şi al resemnării creştineşti. Mai presus de toate fereşte-o de rătăcire şi păcat.
Păzeşte familia noastră de cele rele ca, trăind totdeauna după legea lui Cristos şi credincioasă poruncilor Bisericii, să merite a se regăsi unită, spre a se bucura de răsplata celor drepţi în fericirea veşnică. Amin.
sau
Sfinte Antoane, neînfricat apărător al adevărurilor creştine, ca preot tu ai predicat deseori despre demnitatea şi sfinţenia familiei: ca împărţitor al darurilor cereşti ai copleşit-o cu nenumărate binecuvântări: ca mare făcător de minuni, ai apărat-o de puterile spiritului rău.
Cu umilinţă vin şi eu să-ţi cer ocrotirea ta pentru familia noastră. Astăzi îţi încredinţez ţie grija faţă de toţi cei dragi. Cruţă familia noastră de toate necazurile acestei vieţi.
Îndepărtează din familia noastră paharul durerii şi al amărăciunii, iar dacă Dumnezeu a hotărât altfel, dobândeşte-ne răbdarea şi resemnarea la voinţa sa preasfântă. Înlătură-i pe toţi aceia care vor să strice casa noastră, mai ales pe cei ce încearcă să semene intrigi între noi.
Sfinte Antoane, ajută familia noastră să trăiască după legea lui Cristos: să păzească cu sfinţenie poruncile lui Dumnezeu şi ale sfintei Biserici, să se bucure de pace şi prosperitate, iar după această viaţă pământească să ne găsim într-o zi reuniţi în cer, spre a ne bucura pentru toată veşnicia de răsplata şi fericirea celor aleşi. Amin.