Mărite sfinte Antoane, tu ai mijlocit vindecări tuturor acelora care au alergat la ajutorul tău; iată că şi eu nevrednicul, urmând exemplul celor care au dobândit alinare prin mijlocirea ta, cu inima înflăcărată de o credinţă vie, te rog să-mi dobândeşti darul vindecării de această boală care îmi macină viaţa.
Iar dacă nu voi fi vrednic de acest mare har, mijloceşte-mi darul de a suferi cu umilinţă şi resemnare la voinţa divină pentru a mă învrednici de răsplata făgăduită de Isus celor ce vor răbda cu statornicie până la sfârşit. Amin.
Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…
sau
Sfinte Antoane, tu ai înţeles cel mai bine că sănătatea este un mare dar al lui Dumnezeu şi de aceea ai mijlocit pentru mulţi oameni vindecarea de boli pe care medicii le declarau incurabile.
Priveşte-mă şi pe mine, care mă lupt cu boala şi nu mă mai vindec. Doresc să mă bucur de sănătate, pentru ca să duc o viaţă frumoasă şi să laud pe Dumnezeu prin munca mea, dar nu mă pot ruga aşa cum se cuvine. Pentru trecerea de care te bucuri în faţa lui Isus, vindecătorul celor bolnavi, mijloceşte-mi şi mie însănătoşirea prin puterea lui, pentru ca să reiau datoriile mele de mai înainte.
Îţi voi fi recunoscător şi voi căuta să-mi folosesc viaţa pentru a face bine şi pentru a-mi mântui sufletul. Iar dacă în planul lui Dumnezeu eu trebuie să sufăr pentru ispăşirea păcatelor mele şi ale semenilor mei, te rog să-mi dobândeşti răbdarea şi harul de a uni suferinţele mele cu chinurile îndurate de Mântuitorul Isus pe cruce, pentru ca astfel să am parte de răsplată, împreună cu aceia care-şi poartă crucea cu răbdare pe urmele lui. Amin.